توسعه ی نرم افزارهای اندروید (قسمت دوم)

در این مقاله می خواهیم در مورد activity ها صحبت نماییم اینکه یک activity چگونه ایجاد می شود و چگونه از بین خواهد رفت و زمانی که یک برنامه اجرا می شود چگونه activity اول از بین خواهد رفت و چگونه به activty دوم اطلاعات ارسال می شود.

توسعه ی نرم افزارهای اندروید (قسمت دوم)

در ادامه ی مقاله ی قبلی اگر مطالعه نکردید می توانید به لینک آن مراجعه کنید و آن را بخوانید.

امروزه ما می توانیم برنامه های اندرویدی خود را با استفاده از کاپوننت های مورد نظر گسترش دهیم.

برای توسعه ی UI می توانیم از widget برای توسعه ی نرم افزارهای اندروید استفاده نماییم.

همه ی ویجت های مورد نظر با استفاده از فایل xml درست می شوند و ما می توانیم برای رابط کاربری خود از آن ها استفاده نماییم.

در زیر تعدادی از ویجت هایی که برای رابط کاربری از آن استفاده می شود و نحوه ی استفاده از آن ها در فایل xml و layout را نشان می دهد.

حالا انواع ویجت ها:

Palin text view-1

Large text-2

Medium text-3

Small text-4

Button-5

Small button-6

Radio button-7

Checkbox-8

Switch-9

Toggle button-10

Image button-11

Image view-12

Progress bar(Large)-13

Progress bar(Normal)-14

Progress bar(Small)-15

Progress bar(Horizontal)-16

Seek bar-17

Rating bar-18

Spinner-19

Web view-20

در زیر بعضی دیگر از ویجت هایی که در نرم افزارهای اندروید استفاده می شود را نمایش می دهیم.

Layout و Widgets :

و با استفاده از این ویجت ها می توانیم یک رابط کاربری بسیار زیبا بسازیم.

حالا می خواهیم نحوه ی استفاده از این ویجت ها در فایل xml را توضیح دهیم.

با کمک این tag ها ما می توانیم یک layout بسازیم و widget های خود را داخل آن قرار دهیم.

استفاده از Linear layout که هر شی را به صورت سطری و یا ستونی  و یا به عبارت دیگر به صورت افقی و عمودی قرار خواهد گرفت.

یک مثال برای Linear layout قرار می دهیم که قرار است یک صفحه ی login ایجاد نماییم.

در این فایل از دو ابزار یکی text fields و دیگری دو تا buttons قرار می دهید می توانید از یک عکس هم برای پشت زمینه استفاده نماییم.

مراحل به صورت زیر خواهد بود:

1-یک فایل xml در پوشه ی layout ایجاد نمایید.

2-یک فایل جاوا در پوشه ی جاوا ایجاد نمایید.

3-قرار دادن متد start در فایل activity

4-قرار دادن unique id و دسترسی به هر لایه

5-تعریف کردن همه ی رشته ها و قرار دادن نام برای هر کدام از آن ها

کد های قسمت xml به صورت زیر خواهد بود:

  <RelativeLayout 
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 
    android:id="@+id/container" 
    android:layout_width="match_parent" 
    android:layout_height="match_parent" 
    android:background="@color/red" 
    android:gravity="center_horizontal" 
    tools:context="com.madhuram.loginapplication.MainActivity" 
    tools:ignore="MergeRootFrame" > 
    <TextView 
      android:id="@+id/login_text" 
      android:layout_width="wrap_content" 
      android:layout_height="wrap_content" 
      android:layout_marginLeft="60dp" 
      android:text="@string/login" 
      android:textSize="20sp" 
      android:textStyle="bold" /> 
    <LinearLayout 
      android:id="@+id/layoutlogin" 
      android:layout_width="wrap_content" 
      android:layout_height="wrap_content" 
      android:layout_below="@id/login_text" 
      android:orientation="horizontal" > 
      <TextView 
        android:layout_width="74dp" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:text="@string/username" /> 
      <EditText 
         android:id="@+id/login" 
         android:layout_width="148dp" 
         android:layout_height="wrap_content" 
         android:inputType="text" /> 
    </LinearLayout> 
    <LinearLayout 
      android:id="@+id/layoutpassword" 
      android:layout_width="wrap_content" 
      android:layout_height="wrap_content" 
      android:layout_below="@+id/layoutlogin" 
      android:orientation="horizontal" > 
      <TextView 
        android:layout_width="74dp" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:text="@string/password" /> 
      <EditText 
        android:id="@+id/password" 
        android:layout_width="148dp" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:inputType="textPassword" /> 
    </LinearLayout> 
    <LinearLayout 
      android:id="@+id/layoutbutton" 
      android:layout_width="wrap_content" 
      android:layout_height="wrap_content" 
      android:layout_below="@+id/layoutpassword" 
      android:orientation="horizontal" > 
      <Button 
        android:id="@+id/login_button" 
        android:layout_width="wrap_content" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:layout_marginTop="46dp" 
        android:text="@string/login" /> 
    </LinearLayout> 
  </RelativeLayout> 

کد بالا یک صفحه ی UI را برای login کردن کاربر استفاده خواهد شد.

در زیر کد xml برای تعریف کردن نام اپلیکیشن استفاده شده استفاده می شود.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
  <resources> 
    <string name="app_name">Login Application</string> 
    <string name="login">Log IN</string> 
    <string name="username">User name</string> 
    <string name="password">Password</string> 
  </resources>

ابزارهای استفاده شده را در فایل جاوای خود تعریف نمایید به صورت زیر:

  import android.app.Activity; 
  import android.content.Intent; 
  import android.os.Bundle; 
  import android.view.View; 
  import android.widget.Button; 
  import android.widget.EditText; 
  public class MainActivity extends Activity 
  { 
    Button b1; 
    EditText ed1;@ 
    Override 
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) 
    { 
      super.onCreate(savedInstanceState); 
      setContentView(R.layout.activity_main); 
      b1 = (Button) findViewById(R.id.signup_button); 
      b1.setOnClickListener(new View.OnClickListener() 
      {@ 
        Override 
        public void onClick(View v) 
        { 
          Intent intent = new Intent(MainActivity.this, Login.class); 
          startActivity(intent); 
        } 
      }); 
    } 
  } 

بنابر این شما می توانید یک صفحه ی ورود جالب ایجاد نمایید و برای جذاب تر شدن می توانید از یک عکس پس زمینه استفاده کنید که باید داخل پوشه ی مورد نظر خود یک عکس قرار دهید و آدرس عکس مورد نظر را قرار دهید.

android:background="@drawable/bg"

 

دانلود فایل های ضمیمه مخصوص اعضای سایت می باشد !
کاربر مهمان! جهت دانلود و استفاده از امکانات سایت لطفا وارد سایت شوید و یا ثبت نام کنید
دانلود نسخه ی PDF این مطلب