ایجاد Class Library در Net.

این مقاله به ما توضیح می دهد که چگونه یک Class Library ایجاد کنیم و چگونه ازClass Library در برنامه کنسولی استفاده کنیم.

ایجاد Class Library در Net.

این مقاله به ما توضیح می دهد که چگونه یک Class Library ایجاد کنیم و چگونه از Class Library Calculator.dll))در برنامه کنسولی استفاده کنیم.

ما می توانیم یک Class Library(به عبارت دیگر یک فایل DLL) از کد که شامل کلاس ها و متدها است ایجاد کنیم.

یک فایل DLL  می تواند در بسیاری از برنامه های .Net  مانند برنامه های کنسول ،برنامه های تحت ویندوز و برنامه های تحت وب و مانند آن ها  استفاده شود.

برای استفاده از فایل DLL  در برنامه ها ، ما احتیاج داریم که یک  referenceبه فایل DLL اضافه کنیم.

DLL یک فایل خود اجرا نمی باشد اما در عوض می تواند توسط بسیاری از برنامه ها برای هدف استفاده مجدد از کد، به اشتراک گذاشته شود.

روش ایجاد Class Library:

یک پروژه جدید در ویژوال استودیو ایجاد کنید برای اینکار ابتدا، قسمت   New Projectرا باز کنید،و سپس Class Library را انتخاب کنید.

در قسمت Name  ، شما می توانید نام کلاس خود را تایپ کنید و سپس دکمه ی OK  را کلیک کنید.

وقتی شما روی دکمه OK  کلیک می کنید یک فضا نامی ، با اسمی که  برای Library خودانتخاب کردید ایجاد میشود و همچنین شما کدهای زیر را در صفحه ی کد خود مشاهده می کنید.

using System;  
 using System.Collections.Generic;  
 using System.Linq;  
 using System.Text;  
   
 namespace calculator  
 {  
   public class Class1  
   {  
   }  
 }

فایل Class1.cs  در قسمت Solution Explorer ، که در زیر آمده است را مشاهده کنید.

حال متدهای زیر را به Class1  برای انجام عملیات ریاضی (جمع،تفریق،ضرب ، تقسیم و مانند این ها) اضافه کنید.

1.	using System;  
2.	using System.Collections.Generic;  
3.	using System.Linq;  
4.	using System.Text;  
5.	  
6.	namespace calculator  
7.	{  
8.	  public class Class1  
9.	  {  
10.	  public int sum(int n1, int n2)  
11.	    {  
12.	      return (n1 + n2);  
13.	    }  
14.	    public int sub(int n1, int n2)  
15.	    {  
16.	      If (num1>num2)
17.	      {
18.	          return num1-num2 ;
19.	       }
20.	       return num2- num1; 
21.	
22.	    }  
23.	    public int mul(int n1, int n2)  
24.	    {  
25.	      return (n1 * n2);  
26.	    }  
27.	  }  
28.	} 

در کدهای قبلی ، ما سه متد ساده اضافه میکردیم ، یکی برای جمع کردن ،دومی برای تفریق کردن و سومی برای برای ضرب کردن .به طور مشابه ما می توانیم متدهای بیشتری را برای عملیات دیگر به کلاس خود اضافه کنیم.

حال  دکمه F5  کیبورد را بزنید برای اشکال زدایی کد اگر کد شما ایرادی نداشت سپس DLL  شما با نام ماشین حساب ((Calculatorایجاد خواهد شد.DLL  درپوشه debug  زیر پوشه bin  می باشد.

روش زیر برای ایجاد یک نمونه ، با استفاده  ازClass Library قبلی( (Calculator.dll در برنامه کنسولی  ، می باشد.

یک برنامه کنسولی در ویژوال استودیو ایجاد کنید.

یک reference  به    calculator.dll به شرح زیر، برای دسترسی به کلاس ها و متد های DLL  در برنامه ،اضافه کنید.

به  قسمت Solution Explorer بروید.

روی References Node راست کلیک کنید.

Option Add Reference را انتخاب کنید.

یک کادری برای شما باز می شود .روی دکمه Browse  کلیک کنید ، تا مشخص کنید  که Class Library خود راکجا ذخیره کرده اید . DLL  درپوشه debug  زیر پوشه bin  می باشد.

روی دکمه OK  کلیک کنید تا DLL به خود reference اضافه شود.

برای صدا زدن متدها از  Library قبلی که شامل فضا نام ماشین حساب (calculator) می باشد:

                                                              
using System;  
using System.Collections.Generic;  
 using System.Linq;  
using System.Text; 
  using Calculator; 

ایجاد یک شی از کلاسی به نام Class1  که شامل متدها  می باشد و همچنین نحوه ی صدا زدن آن ها به روش زیر می باشد:

حال برنامه را اجرا بگیرید . این یکی از راه های ساده برای ایجاد Class Library خود می باشد که این کلاس قابل استفاده در هر برنامه ی Net.  یا هر زبان Net. می باشد.

آموزش سی شارپ

دانلود نسخه ی PDF این مطلب