خواندن اطلاعات فایل با سی شارپ

در این مقاله ما به نحوه خواندن اطلاعات فایل توسط زبان #C می پردازیم.

خواندن اطلاعات فایل با سی شارپ

اگرمشتری خواستار نمایش اطلاعات فایل ها وقتی که آخرین بار از اطلاعات آن خوانده شده و یا وقتی که برای آخرین بار بر روی آن نوشته شده است و یا وقتی که حجم ان تغییر پیدا کرده است دارد  نیاز به نمایش اطلاعات ان می باشد.

 -1 فضاهای کاری مورد نیاز برای عملیات  خواندن و نوشتن :

Using System;

Using System.IO;

2- ابتدا شروع به یک شی از کلاس Fileinfo  میکنیم و توسط متد سازنده آن آدرس فایل را میدهیم.توجه کنید که قبل شروع ادرس دهی علامت @  را قرار دهید.

FileInfo FInfo =new FileInfo(@”E:\EVS\Sample Text.txt”);

-3 حال شما توسط این ابجکت میتوانید ارتباط برقرار کنید با متد هایی که برای نمایش اطلاعات فایل ها موجود هستند.این فایل میتواند فایل متنی و یا عکس ویا هر فایل دیگری باشد.

خروجی:

آموزش سی شارپ