اعمال رنگ انتخابی از ComboBox در پس زمینه ی فرم WPF

در این مقاله می آموزیم که چطور رنگ انتخاب شده از ComboBox را به پس زمینه ی Form های درون صفحه در یک برنامه ی WPF اعمال کنیم.

اعمال رنگ انتخابی از ComboBox در پس زمینه ی فرم WPF

برنامه ی visual studio 2015 را باز کنید و یک پروژه جدید از نوع WPF ایجاد کنید.

 

پروژه مانند تصویر زیر برای شما باز خواهد شد.

یک صفحه ی معمولی designxaml code در تصویر زیر مشاهده می کنید.

حالا باید grid را با یک stack panel جایگزین کنیم و combo box را در داخل stack panel قرار دهیم.

رویداد مورد نظر را در تگ Loaded بنویسید.

Window_Loaded

#regionWindow_Loaded   
privatevoidWindow_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e)   
{   
CBox.ItemsSource = typeof(Colors).GetProperties();   
}   
#endregion 

رنگ ها را به ItemsSource مربوط به Combo box متصل می کنیم.

استفاده از کد

برای selected change event مربوط به combo box یک کد بنویسید و رنگ مربوط به پس زمینه را از رنگ های درون لیست combo box برگزینید.

برنامه را اجرا کنید.

حالا رنگ ها در درون combo box بارگذاری شده اند. اگر هر رنگی را از درون combo box انتخاب کنید، به پس زمینه ی فرم شما اعمال خواهد شد.

 

امیدوارم از این مقاله لذت برده باشید.

فایل های ضمیمه
دانلود نسخه ی PDF این مطلب