دو راه برای استایل دهی به کنترل ها درWPF

در این مقاله به شما راه های مختلفی که برای استایل دهی به فایل ها در یک برنامه ی WPF وجود دارد را آموزش خواهیم داد. همچنین در یک برنامه این دو روش را پیاده سازی می کنیم و خروجی آن ها را می بینیم .

دو راه برای استایل دهی به کنترل ها درWPF

به صورت کلی دو راه برای استایل دهی به کنترل ها در یک برنامه ی WPF وجود دارد.

1-استفاده از فایل استایل به صورت جداگانه

2-اضافه کردن استایل در همان صفحه

حالا در این مقاله یک پیش نمایش برای دسترسی به استایل برای یک دکمه در برنامه ی WPF را نشان خواهیم داد.

نکته: در این مقاله از Visual Studio 2015 استفاده شده است .

مرحله 1 : یک پروژه به نام ‘WpfTestApplication’ از نوع WPF ایجاد کنید.

مرحله2 – یک راه بهتر برای استایل دهی، ایجاد یک پوشه به نام ‘css’ در پروژه است که بتوانیم فایل های CSS  را در آن ذخیره کنیم.

مرحله 3 –یک Resource Dictionary با نام ‘MyStyle.xaml’ در پوشه css ایجاد کنید.

مرحله 4 – کد زیر را در تگ ResourceDictionary اضافه کنید. که در آن :

‘Key’ نام منحصر بفرد استایل است.

‘TargetType’ نوع کنترل مورد نظر را مشخص می کند.

در بخش setter ، property نشان دهنده ی رفتاری است که می خواهید آن را تغییر بدهید.

در بخش setter ، value مقداری است که برای رفتار می خواهید تعیین کنید.

<Style x:Key="RedGradientBtn" TargetType="Button">  
<Setter Property="Control.Foreground" Value="White" />  
<Setter Property="Control.Background" Value="Maroon" />  
</Style> 

مرحله 5 : کد را داخل صفحه ی ‘MainWindow.xaml’ که به صورت اتوماتیک تولید می شود، قرار بدهید تا بتواند به فایل resource dictionary که در پوشه ی css قرار دارد، دسترسی داشته باشد.(منظور فایل MyStyle.xaml می باشد. )

<Window.Resources> 
<ResourceDictionary> 
<ResourceDictionary.MergedDictionaries> 
<ResourceDictionary Source="/WpfTestApplication;component/css/MyStyle.xaml"> 
</ResourceDictionary> 
</ResourceDictionary.MergedDictionaries> 
</ResourceDictionary> 
</Window.Resources> 

بعد از این مرحله یک دکمه در صفحه با محتویات ، ارتفاع و عرض زیر ایجاد کنید:

<Button Content="برنامه نویسان" Height="50" Width="100" Style="{StaticResource RedGradientBtn}"/> 

یادداشت: در استایل مربوط به دکمه، ‘RedGradientBtn’ نام منحصر بفرد key است که قبلا آن را در فایل MyStyle.xaml تعرف کرده ایم .

مرحله 6 – وقتی برنامه را اجرا می کنیم، صفحه برنامه به صورت زیر خواهد بود:

 

شما همچنین می توانید MyStyle.xaml را در صفحه ی ‘MainWindow.xaml’ اصافه کنید بدون این که به هیچ فایل دیگری نیاز داشته باشید.

<Window.Resources> 
<ResourceDictionary>  
<Style x:Key="RedGradientBtn" TargetType="Button"> 
<Setter Property="Control.Foreground" Value="White" /> 
<Setter Property="Control.Background" Value="Maroon" /> 
</Style> 	
</ResourceDictionary> 
</Window.Resources> 
And then add button 
<Button Content="برنامه نویسان" Height="50" Width="100" 
Style="{StaticResource RedGradientBtn}"/> 

خروجی آن به صورت زیر خواهد بود که همان طور که مشاهده می کنید مشابه خروجی روش قبلی است.

 

امیدوارم از این مقاله لذت برده باشید.

 

فایل های ضمیمه
دانلود نسخه ی PDF این مطلب