ایجاد جدول HTML با قابلیت انتقال اطلاعات، مرتب سازی، فیلتر و صفحه بندی

در این مقاله یاد خواهید گرفت که ، میتوانید از همه ی جستجوگر ها جدول خود را به اکسل ارسال کنید و توانایی صفحه بندی و فیلتر کردن را خواهید داشت .

ایجاد جدول HTML با قابلیت انتقال اطلاعات، مرتب سازی، فیلتر و صفحه بندی

معرفی
web Development شامل جداول و gridهای بسیاری است . امروزه ، نرم افزار ها برای قابل صدور (exportable) بودن نیاز به جدول ها یا gridهای اطلاعات دارند . در حال حاضر تزریق (injection) قابلیت صدور اطلاعات، به دلیل مرورگرها و فرمت پیچیدگی ، کاملا پیچیده است . اگرچه ، داشتن مرتب سازی سریع و صفحه بندی در سمت سرویس گیرنده بسیار آسان است .

زمینه
 برای یاد گرفتن این هیچ سررشته و مهارتی نیاز نیست . این یک plugin ساده از جدول هاست البته با کلی قابلیت سفارشی ساختن . تنها کاری که شما باید بکنید این است که یک جدول درون HTML بوسیله کدهای زیر بسازید .


استفاده از کد

اولا ، شما  ابتدا نیاز دارید که جدول را درون صفحه ی خود بسازید . جدول باید همه تگ های جدول را  برای درخواست و استفاده از plugin داشته باشد . جدول head و body ( و گاهی اوقات footer ) دارد . به مثال زیر توجه کنید :

مرحله اول : ساختن جدول 

 


<body>
  <table id="example" class="display" cellspacing="0" width="100%">
    <thead>
      <tr>
        <th>نام</th>
        <th>پست</th>
        <th>دفتر</th>
        <th>سن</th>
        <th>تاریخ شروع</th>
        <th>حقوق</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <tr>
        <td>ایمان مدائنی </td>
        <td>مهندس نرم افزار</td>
        <td>تهران</td>
        <td>61</td>
        <td>2011/04/25</td>
        <td>$320,800</td>
      </tr>
      <tr>
        <td> علی کریمی</td>
        <td>مدیر سیستم</td>
        <td>مازندران</td>
        <td>61</td>
        <td>2011/04/25</td>
        <td>$320,800</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>سجاد باقرزاده</td>
        <td>برنامه نویس</td>
        <td>تبریز</td>
        <td>63</td>
        <td>2011/07/25</td>
        <td>$170,750</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>مونا شیرزاد</td>
        <td>مشاور ارشد</td>
        <td>شیراز</td>
        <td>66</td>
        <td>2009/01/12</td>
        <td>$86,000</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>مهران دبیرزاده </td>
        <td>توسعه دهنده برنامه های تحت وب</td>
        <td>کرج</td>
        <td>22</td>
        <td>2012/03/29</td>
        <td>$433,060</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>صادق عزیزی</td>
        <td>تحلیلگر پایگاه داه </td>
        <td>تهران</td>
        <td>33</td>
        <td>2008/11/28</td>
        <td>$162,700</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>محسن کریمخانی </td>
        <td>حسابدار</td>
        <td>تهران</td>
        <td>61</td>
        <td>2012/12/02</td>
        <td>$372,000</td>
      </tr>
      <tr>
        <td> هومن خیاط </td>
        <td>مشاور فروش</td>
        <td>بوشهر</td>
        <td>59</td>
        <td>2012/08/06</td>
        <td>$137,500</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>حسام الدین کوشکستانی </td>
        <td>مدیر داخلی</td>
        <td>شمیرانات </td>
        <td>55</td>
        <td>2010/10/14</td>
        <td>$327,900</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>محمدحسین ماهر</td>
        <td>مهندس سخت افزار</td>
        <td>گیلان</td>
        <td>39</td>
        <td>2009/09/15</td>
        <td>$205,500</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>علی علیپور</td>
        <td>مدیر انفرماتیک</td>
        <td>اردبیل</td>
        <td>23</td>
        <td>2008/12/13</td>
        <td>$103,600</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>حمیدرضا کریم زاده</td>
        <td>مشاور ارشد</td>
        <td>اهواز</td>
        <td>30</td>
        <td>2008/12/19</td>
        <td>$90,560</td>
      </tr>
      <!-- هر میزانی که اطلاعات و دیتا داشتید رو میتوانیم در این جدول وارد کنید . -->

    </tbody>
  </table>
</body>
</html>

همانطور که میبینید ، کدهای بالا شامل یکسری تگ هست که برای استفاده از پلاگین نیاز به بودن آنها است .

•<thead>
• <tbody>

مرحله دوم : درج کردن JQuery و Plugin
کدهای زیر را در قالب فایل JS و CSS در قسمت Head  قرار دهید :
 

<link rel="stylesheet" 
href="https://cdn.datatables.net/1.10.12/css/jquery.dataTables.min.css" />   
<link rel="stylesheet" 
href="https://cdn.datatables.net/buttons/1.2.1/css/buttons.dataTables.min.css" />   
<Script src="https://code.jquery.com/jquery-1.12.3.js" 
type="text/javascript"></Script>   
<Script src="https://cdn.datatables.net/1.10.12/js/jquery.dataTables.min.js" 
type="text/javascript"></Script>   
<Script src="https://cdn.datatables.net/buttons/1.2.1/js/dataTables.buttons.min.js" 
type="text/javascript"></Script>   
<Script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jszip/2.5.0/jszip.min.js" 
type="text/javascript"></Script>   
<Script src="https://cdn.datatables.net/buttons/1.2.1/js/buttons.html5.min.js" 
type="text/javascript"></Script>


مرحله سوم : درج کردن plugin با استفاده از JQuery
با استفاده از کدهای زیر Plugin را به جدول الصاق کنید .
 

<script>
    $(document).ready(function () {
      $(document).ready(function () {
        $('table').DataTable({          
          dom: 'Blfrtip',
          buttons: [{
            text: 'Export To Excel',            
            extend: 'excelHtml5',
            exportOptions: {
              modifier: {
                selected: true
              },
              columns: [0, 1, 2, 3],
              format: {
                header: function (data, columnIdx) {
                  return data;
                },
                body: function (data, column, row) {
                  // Strip $ from salary column to make it numeric
                  debugger;
                  return column === 4 ? "" : data;
                }
              }
            },
            footer: false,
            customize: function (xlsx) {
              var sheet = xlsx.xl.worksheets['sheet1.xml'];
              //$('c[r=A1] t', sheet).text( 'Custom text' );
              //$('row c[r^="C"]', sheet).attr('s', '2');
            }
          }]
        });
      });
    });
  </script>


جدول شما با داشتن تمام قابلیت های مرتب سازی ، فیلتر کردن ، صفحه بندی و  داشتن قابلیت انتقال اطلاعات ، آماده است .

نقاط مورد علاقه
همانطور که مشاهده می کنید ، با کمی تلاش ، شما عملکرد بسیار عالی در مرتب کردن ، فیلتر کردن و انتقال اطلاعات در سمت سرویس گیرنده دارید همراه با پشتیبانی تمام جستجوگر ها .
  

مرحله چهارم : نتیجه 

دانلود فایل های ضمیمه مخصوص اعضای سایت می باشد !
کاربر مهمان! جهت دانلود و استفاده از امکانات سایت لطفا وارد سایت شوید و یا ثبت نام کنید
دانلود نسخه ی PDF این مطلب