فعال سازی Ajax Loader در MVC

در این مقاله قصد داریم نحوه ایجاد Ajax Loader را مورد بررسی قرار دهیم ، همچین طرز کار AJAX را مرحله به مرحله توضیح خواهیم داد .

فعال سازی Ajax Loader در MVC

• Background 

کاربران توانایی استفاده از برنامه های مختلفی دارند ،  و نیازی نیست که کاربران از طریقه کارکرد برنامه ها مطلع باشند ، وقتی کاربر درخواستی را به سرور ارسال میکند ، ممکن است پاسخ دادن سرور به این درخواست زمان گیر باشد ، زمانی که کاربر منتظر است ، ما باید چیزی را به کاربر نمایش دهیم .اگر چیزی را نمایش ندهیم کاربر نمیتواند بفهمد که چه اتفاقی در برنامه در حال رخ دادن است ، AJAX Loader این وظیفه را دارد که به کاربر چیزی را نمایش دهد ، تا کاربر متوجه این امر بشود که برنامه در Background در حال کار کردن است .

مرحله اول :
به Visual Studio رفته و همانطور که در  زیر نمایش داده شده است ، یک پروژه جدید باز کنید .مرحله دوم : در قسمت Template Type یک پروژه MVC را انتخاب کنید . ASP.Net MVC این اجازه را به شما می دهد که برنامه های خود را بر مبنای معماری Model-view-controller بسازید .مرحله سوم :
روی Controller کلیک راست کرده و یک Controller را به پروژه اضافه کنید . 


مرحله چهارم :
در قسمت "Add Scaffold" , گزینه MVC 5 Controller – Empty را انتخاب کنید . در نهایت ، Controller را نامگذاری کرده و Add را بزنید . مرحله پنجم :
View را با کلیک راست کردن بر روی ActionResult ، به پروژه اضافه کنید .مرحله ششم :
Ajax Loader را دانلود کنید ( بصورت رایگان در اینترنت وجود دارد ) ، شما میتوانید از اینجا دانلود کنید .

مرحله هفتم : ما میتوانیم رنگ loader و پس زمینه loader را style دهی کنیم . بعد از انتخاب کردن Style مورد نظر ، Download را بزنید . بعد از اتمام دانلود ، عکس را در فولدر Content پروژه خود قرار دهید . 


مرحله هشتم :
حال ما این توانایی را داریم که ، در هر جای پروژه که نیاز به AJAX Loader داشتیم از این استفاده کنیم . برای مثال ، اگر ما درخواستی مبنی بر برگرداندن مقداری یا گزارشی از برنامه را داشته باشیم ، بخاطره پردازش های برنامه ، این ممکن است که مدت زمانی طول بکشد تا پاسخِ درخواست ما را بدهد . 

در این مدت زمانی که طول میکشد تا ما پاسخ کاربر را بدهیم ، ما از AJAX Loader استفاده میکنیم تا به کاربر نشان دهیم که برنامه در background در حال کار کردن است . 


کد زیر ، کد AJAX است که AJAX Loader را در صفحه فعال میکند . 

<script src="~/Scripts/jquery-1.10.2.js"></script> 
<h2>Welcome To Ajax Loader</h2> 
<div id="divLoader" style="display:none;"> <img src="~/Content/ajax-loader.gif" alt="Loader" /> </div> <input type="submit" id="btnSubmit" value="Submit" /> 
<script> 
  $("#btnSubmit").click(function() 
  { 
    $("#divLoader").show(); 
    $.ajax 
    ({ 
      url: '/Test/Submit', 
      dataType: "json", 
      type: "POST", 
      contentType: 'application/json; charset=utf-8', 
      data: {}, 
      //async: true, 
      //processData: false, 
      // cache: false, 
      success: function(data) 
      { 
        $("#divLoader").hide(); 
        alert(data); 
      }, 
      error: function(xhr) 
      { 
        $("#divLoader").hide(); 
        alert('error'); 
      } 
    }) 
  }); 
</script> 


توضیحات :

عکس را در بین تگ div قرار دهید و یک Id مناسب به div بدهید ، به طور معمول ما تگ div را به کمک style مخفی میکنیم و زمانی که برای سرور درخواستی ارسال میشود ، آن را فعال میکنیم ، بنابراین ، عکس AJAX Loader نمایش داده خواهد شد .  از کد بالا برای فعال سازی AJAX Loader توسط Button Click استفاده کنید . زمانی که ما پاسخی از سرور دریافت کردیم ، چه پاسخ موفقیت آمیز بود  ، چه نه ، عکس AJAX Loader را دوباره مخفی می کنیم . اگر پاسخ موفقیت آمیز بود ، یک پیام موفقیت ظاهر میشود ، در غیر این صورت یک پیام خطا نشان داده خواهد شد . 

مرحله نهم : 
در نهایت ، برنامه را اجرا کنید و درخواستی را برای سرور ارسال کنید ، خواهید دید که تا رسیدن پاسخ ما از سمت سرور ، AJAX Loader فعال خواهد بود .بعد از اتمام پردازش ، پیامی نمایش داده خواهد شد . 

آموزش asp.net mvc

فایل های ضمیمه
دانلود نسخه ی PDF این مطلب