فراخوانی Web API با استفاده از AngularJS

در این مقاله با نحوه ی فراخوانی Web API از طریق Angular JS و همچنین با متدها و نحوه ی ایجاد یک Web API آشنا می شوید .

فراخوانی Web API با استفاده از AngularJS

API Web از متدهای HTTP مانند POST ، GET ،  PUT ، DELETE ، PATCH پشتیبانی می کند.

POST(HttpPost): برای ایجاد استفاده می شود.

GET(HttpGet) : برای بازیابی کردن داده ها از API استفاده می شود.

PUT(HttpPut): برای بروزرسانی داده ها استفاده می شود.

DELETE(HttpDelete): برای پاک کردن داده استفاده می شود.

PATCH(HttpPatch): در زمان بروزرسانی بخش ها استفاده می شود.

حال در این مقاله ، ابتدا ما یک  web API ساده به همراه متدهای POST و GET ایجاد می کنیم و در این متدها ما تعدادی داده از AngularJS برای Web API می فرستیم و تعدادی داده از Web API به AngularJS بازیابی می کنیم.

حال ،می خواهیم کد زدن را شروع کنیم:

مرحله1:

یک Web API به شکل زیر ایجاد می کنیم.

چون ما نمی خواهیم کد سنگین بزنیم ، بنابراین پروژه را Empty انتخاب می کنیم.همچنین شما می توانید قالب Web API را انتخاب کنید.

مرحله2:

یک کلاس School  ایجاد کنید .در این کلاس ، تعدادی Property برای School ایجاد کنید.

مرحله 3:

حال در پوشه کنترلر ، یک  کنترلر به نام SchoolController ایجاد می کنیم. در این کنترلر ، دو متد Get و Post تعریف می کنیم.

شما می توانید هر نامی را بگیرید ، اما شما باید از فعل های HTTP بر روی نام متدها استفاده کنید.

مرحله 4 :

حال ، WEB API ما آمادست .برای چک کردن آن که آیا Web API  کار میکند یا نه ، فقط برنامه را اجرا بگیرید.

ما می توانیم متد Get را که داده های مناسب را برمی گرداند را ببینیم.بنابراین توسعه ی Web API ما انجام شد.

حال ما باید یه صفحه ی HTML به کمک AngularJS  ایجاد کنیم .از طریق این صفحه ، ما داده را عبور می دهیم و داده را بازیابی کنید .

بنابراین ، می خواهیم  کد نویسی صفحه ی HTMl  را انجام دهیم.

مرحله 5:
ما دو پوشه UI  و Scripts را ایجاد می کنیم.در پوشه UI ، ما همه ی صفحات HTML، و در پوشه ی Scripts همه ی فایل های JS را نگهداری می کنیم.

مرحله6:

یک صفحه ی School.html ایجاد کنید و در این صفحه ،همه ی رفرنس های مربوط به فایل Angular.js وفایل Script و دو دکمه بگیرید که یکی برای Get  و دیگری برای Post می باشد.

مرحله7:

حال ، ما باید برنامه نویسی Angular را انجام دهیم.

یک ماژول و یک کنترلر ایجاد کنید.در کنترلر ، ما سرویس $http را وارد می کنیم ، که برای عبور و بازیابی داده از Web API می باشد.در این کنترلر ، ما دو تابع ایجاد خواهیم کرد  ، getData و PostData  .

که در زیر نشان داده شده است:

مرحله8:

برنامه را اجرا بگیرید و زمانی که روی دکمه ی Get کلیک می کنید ، داده از Web API می آید و تمام Text Box ها bind می شود.

مرحله9:

زمانی که شما مقدار را از TextBox  می گیرید و دکمه ی  Post را کلیک می کنید، داده در زیر نشان داده شده است:

در SchoolController به صورت زیر نمایش داده می شود.

آموزش asp.net mvc

فایل های ضمیمه
دانلود نسخه ی PDF این مطلب