View Injection در ASP.NET Core MVC

تزریق وابستگی به طور مستقیم به View ها بسیار آسان است.در این مقاله برای درک بهتر دستور inject یک تزریق ساده انجام داده ایم .

View Injection در ASP.NET Core MVC

View Injection یکی از ویژگی های معرفی شده ASP.NET Core  است .با استفاده از dependency injection container  موجود درASP.NET Core  . مامیتوانیم به راحتی dependencie ها را به Controller  ، Filters  و View  ها تزریق کنیم . در این مقاله قصد داریم برای نشان دادن  inject dependencies از کلمه کلیدی inject  در View ها استفاده کنیم .

برای نمایش دادن داده ها در View  ، به خواص های  Controller مانند:ViewBag  ، ViewData ، یا خواص های Model نیاز داریم.در ASP.NET Core MVC  استفاده از دستور inject بسیار ساده است .Inject به ما کمک می کند وابستگی ها را به طور مستقیم به View تزریق کنیم و داده ها را بازیابی کنیم .

ایجاد پروژه

در ویژوال استودیو ، یک پروژه جدید از نوع ASP.NET Core Web Appliction ایجاد می کنیم.

نام پروژه خود را وارد کرده و OK را انتخاب  می کنیم .

حال در پنجره باز شده Web Application را انتخاب می کنیم تا یک پروژه را به صورت خودکار برای ما ایجاد کند.

همان طور که مشاهده می کنید Visual Studio به صورت خودکار یک پروژه ASP.NET Core ایجاد کرده است .

افزودن Service

یک پوشه جدید به نام Models ایجاد می کنیم و یک کلاس به نام FruitServices به آن اضافه می کنیم. حال متدی به نام GetFruits()  ایجاد می کنیم که List<string> را Return می کند.

 public class FruitServices
  {
    public List<string> GetFruits()
    {
      return new List<string>() { "اپل", "مایکروسافت", "سامسونگ", "سونی" };
    }
  }

Inject در View

ما میتوان یک Service را با استفاده از دستور @inject به View تزریق کنیم . و همچنین میتوان یک خواص به View  خود اضافه کنید.

Syntax  ابتدایی برای تزریق به View  :

@inject <service> <name> 

دستور @inject برای تزریق وابستگی ها استفاده می شود

<service> کلاس Service است.

<name> نامی که میتوان با استفاده از آن به متد های Service دسترسی پیدا کرد.

در این مثال ، FuritService را تزریق میکنیم  و نام fruitList را به Service می دهیم .

1.	@inject MVCCoreExample.Models.FruitServices fruitList 
2.	 
 
4.	<ul> 
5.	  @foreach (var name in fruitList.GetFruits()) 
6.	  { 
7.	    <li>@name</li> 
8.	  } 
9.	</ul> 

این View   لیستی از Fruit ها که به FruitService   تزریق شده بودند را نمایش می دهد . با استفاده از متد GetFruit() ،میتوان لیستی از Fruit ها را بازیابی کرد.

آن را بدون ثبت FuritService اجرا می کنیم.

زمانی که برنامه را اجرا می کنیم . یک exception ظاهر می شود.این خطا به این علت ظاهر شده که ما FruitService را ثبت نکرده ایم.

ابتدا آن را ثبت کرده و دوباره اجرا  می کنیم.

ثبت Service

Startup.cs را باز می کنیم  وService را برای تزریق وابستگی در متد ConfigureServices  ثبت می کنیم.شما میتوان با استفاده از متد AddTransient ، Service های خود را ثبت کنید.

1.	public void ConfigureServices(IServiceCollection services) 
2.	{ 
3.	  // Add framework services. 
4.	  services.AddMvc(); 
5.	  services.AddTransient<FruitServices>(); 
6.	} 

برنامه را اجرا می کنیم .

همان طور که مشاهده می کنید داده های تزریق شده نمایش داده شده اند.

خلاصه

تزریق وابستگی به طور مستقیم به View ها  بسیار آسان است.در این مقاله برای درک بهتر دستور inject یک تزریق ساده انجام داده ایم . می تواند برای پر کردن عناصر UI مانند : SelectionList ، RadioButtom   ها مفید باشد .استفاده از این ویژگی، قابلیت استفاده مجدد از کد را افزایش می دهد و با کم کردن حجم کد Controller ها ، آن ها را تمیز تر نگه میدارد.

آموزش asp.net mvc

فایل های ضمیمه