ایجاد یک Notification ساده آب و هوا با استفاده از SignalR

هدف ما در این مقاله ،ایجاد یک برنامه ساده اطلاع رسانی وضعیت آب و هوا است که در صورت تغییرات آب و هوایی، این را به تمام کاربران بصورت real Time اطلاع می دهد . که ما در این مقاله با ارائه یک مثال و توضیح آن ، بصورت مرحله به مرحله این مبحث را برای شما ارائه خواهیم داد .

ایجاد یک Notification ساده آب و هوا با استفاده از SignalR

معرفی :
 SignalR یک کتابخانه برای توسعه دهندگان Net. برای اضافه کردن توابع بلادرنگ به برنامه با استفاده از تکنولوژیهای  (ASP.NET Application, C# console Application, WPF Application, Windows phone Application etc) است . این کتابخانه Open Source بوده و شما میتوانید براحتی آن را از GitHub دانلود کنید . 

آدرس Git Hub برای SignalR این است :   https://github.com/signalr

هدف ما در اینجا ، ایجاد یک برنامه ساده اطلاع رسانی وضعیت آب و هوا است که در صورت تغییرات آب و هوایی ، این را به تمام کاربران بصورت real Time اطلاع می دهد . 

 پیشنیاز :
شما باید اطلاعات ابتدایی در مورد موارد زیر داشته باشید :

• C# 
• Asp.net
• JavaScript
• jQuery
• 
Socket Communication ( اجباری نیست )

استفاده از Code :

• ایجاد یک پروژه جدید :

با استفاده از net framewrok version 4.5. یک پروژه جدید با نام WeatherAppDemo ، ایجاد کنید .  ما از .net 4.5  استفاده میکنیم ، برای اینکه توانایی استفاده از آخرین نسخه SignalR 2.x را داشته باشیم . 

توجه داشته باشید که نام را تغییر ندهید ، چون در قسمت های بعدی نیز با این NameSpace کار داریم .ما در اینجا یک پروژه Asp.net Mvc ایجاد کردیم ، اما شما میتوانید از تکنولوژی های دیگر مانند webForms و ... نیز استفاده کنید .

• اضافه کردن کتابخانه SignalR

1. nuget package manager را باز کنید .


 
2. sinalR را در NuGet جستجو کنید و روی اولین چیزی که پیدا کرد کلیک کنید . این تمامی کتابخانه های مورد نیاز برای ایجاد یک برنامه SignalR را به پروژه اضافه می کند . این دو کتابخانه 
Server library و Client library را اضافه خواهد کرد .

باید توجه داشته باشید که در جستجوی SignalR نتایج زیادی نمایش داده میشود ، خب ، سوالی که مطرح میشود این است که ، اگر روی گزینه دیگری کلیک کنید ، چه اتفاقی خواهد افتاد ؟ .
در حقیقت آنها کتابخانه های جداگانه ای از SignalR هستند که برای اهداف گوناگون استفاده میشوند ، اما ما به package کامل آن احتیاج داریم برای اینکه هدف ما ایجاد SignalR Server به خوبی Client  است .

3. اضافه کردن فولدر جدید با نام SignalRهدف از این کار ، قرار دادن کدهای مربوط به SignalR در یک فایل جداگانه است . 


• پیکربندی SignalR

1. ساخت کلاس Hub 
یک کلاس جدید با نام ChatHub را در فولدر SignalR ایجاد کنید و کدهای زیر را در آن قرار دهید . 
 

using Microsoft.AspNet.SignalR;
using Microsoft.AspNet.SignalR.Hubs;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;

namespace WeatherAppDemo.SignalR
{
  public class ChatHub:Hub
  {
    [HubMethodName("change_weather")]
    public void ChangeWeather(int temperature)
    {
       //Clients is ConnectionContext, it holds the information about all the connection.
      //Others in 'Clients.Others' is holding the list of all connected user except the 
      // caller user (the user which has called this method) 
      //NotifyUser is a function on the clientside, you will understand it later.

      Clients.Others.NotifyUser(temperature);

    }

  }
}

چه کاری در اینجا انجام میشود :
a. کلاس chathub از یک کلاس hub ارث بری میکند ، و این بدان معناست که ما کلاس ChatHub را میسازیم برای اینکه شبیه hub of the communication عمل کند .
b. ما تعریف تابع ChangeWeather را داریم ، که یک پارامتر دما را می گیرد ، از سمت کاربر NotifyUser را فراخوانی میکند . 


2. 
Mapping hubs to the signalr pipeline

یک کلاس جدید با نام StartUp به فولدر SignalR اضافه کنید و کدهای زیر را در StartUp.cs قرار دهید :

 

using Microsoft.Owin;
using Owin;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
[assembly: OwinStartup(typeof(WeatherAppDemo.SignalR.StartUp))]

namespace WeatherAppDemo.SignalR
{
  public class StartUp
  {
    public void Configuration(IAppBuilder app)
    {
      app.MapSignalR();
    }
  }
}

ما در اینجا چه کاری را انجام می دهیم :
a.  ما با استفاده از پارامتر owinstartup  ، WeatherAppDemo.SignalR.StartUp را فراخوانی میکنیم که کلاس StartUp ما را initialize  خواهد کرد . 

b. در کلاس StartUp ، ما در حال استفاده از ()app.MapSignalR هستیم . که این SignalR hubs را در app builder pipeline طرح‌ریزی میکند . اگر ساده بیان کنیم ، این بدین معناست که hubs رو به signalr pipeline اضافه خواهد کرد ، این بدان معناست که شما با استفاده از url می توانید دسترسی داشته باشید . url (آدرس) signalR به فرم <websiteurlwithport>/signalr است . 

برای مثال : codeproject.com/signalr

خب ، اساسا ما دو کار انجام میدهیم ، ابتدا کلاس StartUp  را راه‌اندازی می کنیم و سپس Hubs را به signalr pipeline اضافه می کنیم . 

حال،کد را Compile کنیدو "/signalr/hubs" را به url ضمیمه کنید.شما تعدادی کدJavaScript خواهید داشت.  اگر توانستیدکه کدهای Javascript را ببینید،آنگاه شما موفق به پیکربندی یک signalR server
 شده اید . 
ساخت Client 

خب ، ما نیاز به ساخت دو Client داریم :

• ابتدا کسی که دما را تغییر میدهد . 
• دوم ، کسی که notification را دریافت می کند .

مراحل ایجاد یک  Basic javascript client :

• یک صفحه html ایجاد کنید .
• کتابخانه jquery.js را به صفحه اضافه کنید . 
• کتابخانه signalr.js را به صفحه اضافه کنید . 
• script ی مانند src="/signalr/hubs" را اضافه کنید . 
• برای ارتباط با signalr server چندین js code را باید بنویسید ( در ادامه کدها را خواهید دید . )

ایجاد 
ChangeWeather client :

مراحل زیر را برای ایجاد یک basic javascript client دنبال کنید و در مرحله آخر کدهای زیر را در بین تگ script قرار دهید .

 

var SignalrConnection;

function Connect() {
  //This will hold the connection to the signalr hub
  SignalrConnection = $.connection.chatHub;

  //connecting the client to the signalr hub
  $.connection.hub.start().done(function () {
    alert("Connected to Signalr Server");
  })
  .fail(function () {
    alert("failed in connecting to the signalr server");
  })

}

function ChangeWeather() {
  //get the temperature from a textfield with id txtTemprature
  var Temperature = document.getElementById('txtTemperature').value;

  //calling the ChangeWeather function on the signalr server
  SignalrConnection.server.change_weather(Temperature)
}


 در کد بالا ؛ بیشتر قسمت ها را با کامنت گذاری توضیح داده ایم .

حال ، شما احتمالا با دیدن قسمتی از کدهای jQuery تعجب کرده اید شبیه "$.connection" .
- خب چگونه ما از این استفاده میکنیم ؟ - در حقیقت script ی که شامل استفاده از src="/signalr/hubs" بود ، jqury را گسترش می دهد ، و عمل فوق را برای ما امکان پذیر می سازد . 

حال ، وقت طراحی و ظاهر صفحه html ما است . 

   

<body onload="Connect();">
<div style="text-align:center;">
  <input type="text" id="txtTemperature" />
  <button id="btnChange" onclick="ChangeWeather();">Change Weather</button>
</div>
</body>


فرض ما بر این است که شما با کدهای html آشنایی دارید ، به همین دلیل کدهای فوق را توضیح نمی دهیم . 
درنهایت ، ما client ی که دما را تغییر می دهد را ایجاد کردیم . 


ایجاد 
RecieveWeatherNotification client :

مراحل زیر را برای ایجاد یک basic javascript client دمبال کنید و در مرحله آخر کدهای زیر را در بین تگ script قرار دهید . 

 

var SignalrConnection
function Connect() {
  //This will hold the connection to the signalr hub
  SignalrConnection = $.connection.chatHub;

  //This will be called by signalr
  SignalrConnection.client.NotifyUser = function (temperature) {
    $('span').text(temperature);
  }

  //connecting the client to the signalr hub
  $.connection.hub.start().done(function () {
    alert("Connected to Signalr Server");
  })
  .fail(function () {
    alert("failed in connecting to the signalr server");
  })

}


توجه داشته باشید که "NotifyUser" در کد - "SignalrConnection.client.NotifyUser" یک تابع است که توسط signalR server فراخوانی میشود . 

design صفحه html کار ساده ای است ، کدهای زیر را چک کنید :

 

<div style="text-align:center;">
  Temperature : <span></span> ℃
</div>

حال ، هر چیزی که نیاز بود را ما داریم . حال ، زمان آن است که چیزایی را که ایجاد کرده ایم را چک کنیم . 

مراحل زیر را دنبال کنید :
• Compile the code 
• در یک tab جدید مرورگر RecieveWeatherNotification  را باز کنید .
•  هوا را در ChangeWeather.html عوض کنید و سپس در RecieveWeatherNotification.html ، دما را مشاهده کنید . 

توجه داشته باشید ، زمانی که RecieveWeatherNotification.html را برای اولین بار باز خواهید کرد . هیچ دمایی در آن وجود ندارد ، که اصلا خووب نیست - منظور ما این است که بهتر است که یک مقدار ابتدایی برای دما در نظر بگیرید . 


خب ، چه کاری باید انجام دهیم :

a. بهتر است که temperature را در یک متغیر static نگه داریم ، همین امر برای تمامی متغیر های ChatHub صدق میکند . 

b. زمانی که RecieveWeatherNotification.html  به SignalR server وصل خواهد شد ، آن 
SignalR server را برای گرفتن دما فراخوانی خواهد کرد . 

c. ما مجبور خواهیم بود که در ChatHub متدی(HubMethod) را ایجاد کنیم که برای گرفتن دمای جاری توسط RecieveWeatherNotification.html فراخوانی خواهد شد . تابع ، NotifyUser  سمت کاربر را برای تنظیم کردن مقدار دما ، فراخوانی خواهد کرد . 

اضافه کردن ویزگی های بیشتر :

بروز رسانی ChatHub :
در بالا توضیح دادیم که قصد انجام چه کاری را داریم ، پس تنها کاری که لازمه انجام دهید کپی کردن کد زیر در کلاس ChatHub و بروزرسانی آن است . 

 

using Microsoft.AspNet.SignalR;
using Microsoft.AspNet.SignalR.Hubs;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;

namespace WeatherAppDemo.SignalR
{
  public class ChatHub:Hub
  {
    //keeping temperature variable static will make the value temperature to be stored in     
    //memory permanently and will be equal to all the object of chathub.
    static int Temperature;
    
    [HubMethodName("change_weather")]
    public void ChangeWeather(int temperature)
    {
      //change the temperature
      Temperature = temperature;

      //Clients is ConnectionContext, it holds the information about all the connection.
      //Others in 'Clients.Others' is holding the list of all connected user except the       
      //caller user (the user which has called this method) 
      //NotifyUser is a function on the clientside, you will understand it later.
      Clients.Others.NotifyUser(temperature);
      
    }

    [HubMethodName("get_weather")]
    public void GetWeather()
    {
      //pushing the data only to the user which has called this method.
      Clients.Caller.NotifyUser(Temperature);
    }

  }
}


خب ، ما کلاس ChatHub را بروز رسانی کردیم ، حال اجازه دهید  متد GetWeather  را در سمت Client فراخوانی کنیم . 

بروز رسانی 
RecieveWeatherNotification.html :

برای بروزرسانی RecieveWeatherNotification.html کدهای زیر را جایگزین کد قبلی کنید :

 

var SignalrConnection
function Connect() {
  //This will hold the connection to the signalr hub
  SignalrConnection = $.connection.chatHub;

  //This will be called by signalr
  SignalrConnection.client.NotifyUser = function (temperature) {
    $('span').text(temperature);
  }

  //connecting the client to the signalr hub
  $.connection.hub.start().done(function () {
    GetWeather();
    alert("Connected to Signalr Server");
  })
  .fail(function () {
    alert("failed in connecting to the signalr server");
  })

}

function GetWeather() {
  //calling the GetWeather function on the signalr server
  SignalrConnection.server.get_weather()
}


چه کاری در اینجا انجام شد ؟! -

• ما یک متد با نام GetWeather  ساختیم که chathubmethod "get_weather" را فراخوانی خواهد کرد . 
• ما GetWeather را فراخوانی میکنیم ، زمانی که کاربر به signalR وصل است . 

خب ، کد را Compile کنید و همه چیز را چک کنید . 

این یک برنامه سادست ، اما حال شما توانایی ایجاد پروژه های پیچیده ای همچون :

• برنامه Chat
• notification بلادرنگ ، شبیه Facebook 
• بروز رسانی با فرکانس بالا برای بازی های آنلاین 
• و ... در خروجی خواهیم داشت که :
 

فایل های ضمیمه
دانلود نسخه ی PDF این مطلب