نحوه ایجاد فایل نصبی در Visual Studio 2015

در این مقاله قصد داریم نحوه ی ساختن Setup File (فایل نصبی) یک برنامه را با استفاده از Shortcut در Visual Studio2015 به شما آموزش دهیم.

نحوه ایجاد فایل نصبی در Visual Studio 2015

راست کلیک بر روی برنامه تان کنید -->اضافه کردن پروژه جدید-->انتخاب Other Projects---> انتخاب Visual Studio Installer--->SetUp and Development ---->Give the project Name

 

بر روی ok کلیک میکنیم.

برروی Application Folder کلیک راست میکنیم و سپس گزینه add و در آخر Project Output را میبینیم.

 

پروژه اصلی  را انتخاب کنید

این کار تمام DLL  ها را به پوشه اضافه میکند.

 

روی خروجی اصلی راست کلیک --> ساختن Shortcut  برای راست کلیک کردن روی خروجی اصلی --->و در اخر cut میکنیم.

در سمت چپ کاربر Desktop  را انتخاب میکنیم و سپس در سمت راست خروجی اصلی را جایگذاری میکنیم (برای نمایش دادن به کاربر)

بر روی منو برنامه کاربرها راست کلید میکنیم-->Add-->باز کردن پوشه جدید--> نام پوشه ایجاد شده را تغییر میدهیم.

بر روی سمت چپ راست کلیک میکنیم و در آخر بر روی Add New Shortcut کلیک میکنیم.

 

از نوار بالا application folder را انتخاب میکنیم---> Primary Output  را از داخل کادر انتخاب میکنیم و در آخر okرا انتخاب میکنیم.

بر روی Setup  از Solution Explorer کلیک راست میکنیم --> Build میکنیم----> به مسیر فیزیکی پروژه میرویم-->setup project را انتخاب میکنیم --->Debug را انجام میدهیم و در اخر شما Setup File را خواهید دید.

دانلود نسخه ی PDF این مطلب