بهینه سازی LINQ

در این مقاله قصد داریم مشکلاتی که ممکن است LINQ داشته باشد را باهم بررسی کنیم. که با مثال برای شما توضیح خواهیم داد.

بهینه سازی LINQ

مشکل با LINQ چیست؟

LINQ در زمینه hidden allocations عملکرد ضعیفی داشته است.

 از یک تکنولوژی ممکن است به راحتی کد ناکار آمد بنویسید. به LINQ-to-Objects نگاه کنید. به وسیله این کد چه مقدار کد ناکارآمد معرفی شده است.؟

int[] Scale(int[] inputs, int lo, int hi, int c) {
  var results = from x in inputs
         where (x >= lo) && (x <= hi)
         select (x * c);
  return results.ToArray();
}

برای  فهمیدن کامل مشکل ، ما نیاز داریم بدانیم که کامپایلر چه کاری برای ما انجام میدهد.

کدبالا چیزی شبیه کد زیر است.

private int[] Scale(int[] inputs, int lo, int hi, int c)
{
  <>c__DisplayClass0_0 CS<>8__locals0;
  CS<>8__locals0 = new <>c__DisplayClass0_0();
  CS<>8__locals0.lo = lo;
  CS<>8__locals0.hi = hi;
  CS<>8__locals0.c = c;
  return inputs
    .Where<int>(new Func<int, bool>(CS<>8__locals0.<Scale>b__0))
    .Select<int, int>(new Func<int, int>(CS<>8__locals0.<Scale>b__1))
    .ToArray<int>();
}

[CompilerGenerated]
private sealed class c__DisplayClass0_0
{
  public int c;
  public int hi;
  public int lo;

  internal bool <Scale>b__0(int x)
  {
    return ((x >= this.lo) && (x <= this.hi));
  }

  internal int <Scale>b__1(int x)
  {
    return (x * this.c);
  }
}

همانطور که شما میبینید، یک کلاس اضافی و چند متد برای انجام کارهای منطقی تعریف کرده ایم .

اما این در حقیقت برای نمایش دادن آن ها در Visual Studio به طور مستقیم hidden اختصاص داده شده است.

اگر شما  پلاگین Heap Allocation Viewer را به خوبی برای Resharper نصب کرده باشید tool-tip های زیر را در IDE خواهید دید :

قبل از نگاه کردن به روش های دیگر شما میتوانید تاثیر LINQ را کاهش دهید.

برای مثال الگوی داشتن یک where() با پیروی از ()select بهینه شده است بنابراین فقط یک تکرار استفاده میشود نه دو تکراری که تصور میکردید. به همین شکل دو عبارت ()select در یک ردیف با هم میکس میشوند بنابراین به یک تکرار نیاز است. 

یک نکته روی  Micro-optimizations (بهینه سازی ریز) :

شما باید همیشه اول profile و سپس بعد از آن benchmark را بزنید.

اگر شما این کار را انجام دهید در بقیه روش ها یک وسوسه ای برای انجام بهینه سازی کار به وجود میاید.

 با همه این تفاسیر کامپایلر #C  به مواردی حساس است پس بهتر است کار های زیر را انجام دهیم  :

اجتناب از تخصیص hot paths در کامپایلر :

اجتناب از LINQ

اجتناب از استفاده foreach در طول مقدار دهی وقتی که ساختمان enum نداریم.

استفاده از object pool

این عقیده ،حاصل تفکر آدم هایی است که برای اولین بار linq را طراحی کردند.اما این روش هزینه های چشمگیری دارد.

RoslynLinqRewrite و بهینه ساز LINQ :

ما میتوانیم به صورت دستی هر عبارت LINQ را در هر ورژنی بازنویسی کنیم اگر ما نگران عملکرد بودیم اما این جالب نیست که آن

یک ابزاری بودکه کارهای سخت ما را انجام میداد؟ ما این را داریم 

اولین آنها  RoslynLinqRewrite  است که در هر صفحه پروژه است.

این ابزار کد های #C را توسط اولین بازنویسی درخت گرامر LINQ با استفاده از کد procedural کامپایل میکند.

همچنین  درNessos LinqOptimizer نیر موجود است که :

یک query بهینه ساز کامپایلر برای LINQ ترتیبی و موازی است. 

LinqOptimizer کوئری های اخباری LINQ را به سرعت به کد اجباری (imperative ) کامپایل میکند.

کد های کامپایل شده کم تر به صورت بالقوه فراخوانی میشوند و به صورتheap تخصیص داده میشوند.

در سطح بالا ؛ فرق اصلی بین آنها در زیر آمده است :

• RoslynLinqRewrite

- در زمان کامپایل کار میکند(اما از کامپایل افزایشی پروژه شما جلوگیری میکند)

- کد ها تغییر نمیکنند؛ مگر اینکه شما بخواهید آن را با [NoLinqRewrite] بهینه کنید.

•LinqOptimiser

-  در زمان اجرا (run-time) کار میکند.

- شما را به استفاده از   AsQueryExpr().Run() برای متد های  LINQ مجبور میکند.

- LINQ موازی را بهینه میکند.

در rest یک پست به ابزار در جزییات و آنالیز عملکرد آنها نگاه میکنیم . 

مقایسه پشتیبانی  LINQ :

قبل از انتخاب ابزار؛ شما میخواهید مطمئن شوید که به طور واقعی عبارت های  LINQ شما در کد بهینه میشود. هرچند ابزار ها کل محدوده موجود   LINQ Query Expressions را همانطور که در چارت میبینید پشتیبانی میکنند: 

با یک سناریو رایج با استفاده از linq  برای فیلتر و map کردن اعدا ترتیبی در #C شروع میکنیم :

var results = items.Where(i => i % 10 == 0)
          .Select(i => i + 5);

کد LINQ بالا را با دو بهینه ساز مقایسه میکنیم . نتیجه را در زیر میبینیم :

در اولین نگاه؛ نسخه LinqOptimiser در مقایسه با دیگری حافظه زیادی را  گرفته است.

برای اینکه ببینیم چرا این اتفاق افتاده است نیاز داریم  به کد در generator نگاهی بیاندازیم.

که چیزی شبیه زیر است :

IEnumerable<int> LinqOptimizer(int [] input)
{
  var collector = new Nessos.LinqOptimizer.Core.ArrayCollector<int>();
  for (int counter = 0; counter < input.Length; counter++)
  {
    var i = input[counter];
    if (i % 10 == 0)
    {
      var result = i + 5;
      collector.Add(result);
    }
  }
  return collector;
}

این موضوع به صورت پیش فرض ؛ArrayCollector یک [int[1024 را  به عنوان ذخیره سازی پشتوانه آن اختصاص میدهد از این رو تخصیص بیش از حد میشود..

در مقابل RoslynLinqRewrite کد زیر را بهینه میکند :

IEnumerable<int> RoslynLinqRewriteWhereSelect_ProceduralLinq1(int[] _linqitems)
{
  if (_linqitems == null)
    throw new System.ArgumentNullException();
  for (int _index = 0; _index < _linqitems.Length; _index++)
  {
    var _linqitem = _linqitems[_index];
    if (_linqitem % 10 == 0)
    {
      var _linqitem1 = _linqitem + 5;
      yield return _linqitem1;
    }
  }
}

آنچه که قابل حس است است ، استفاده از کلمه کلیدی yield است، این کامپایلر را برای انجام  کارهای سخت به کار میگیرد بنابراین لیست موقتی برای ذخیره نتایج برای تخصیص نداریم. این یعنی آن که مقدار آن stream است. که در کد های اورجینال میباشد.

و در آخر،به یک مثال دیگر میپردازیم،  الان با استفاده از اصطلاح  ()Count:

items.Where(i => i % 10 == 0)
   .Count();

ما در اینجا به طور واضح مشاهده کردیم که هر دو ابزار به طور قابل ملاحظه ای تخصیص(allocations ) نسبت به کد اصلی LINQ را کاهش دادند.

گزینه های آینده :

با اینکه  RoslynLinqRewrite یا LinqOptimiser خیلی راحت و ساده هستند ما باید کتابخانه سه قسمتی a 3rd  را بر روی پروژه مان نصب کنیم.

این زیبا تر نبود اگر کامپایلر NET. یا JITter یا runtime همه ی این ها را برای ما بهینه میکردند ؟

قطعا این ممکن است. همانطور که در  QCon New York talk و work has already started گفته شده زمان زیادی طول نمیکشد.

آموزش سی شارپ

دانلود نسخه ی PDF این مطلب