ایجاد آپلود چند فایل و اعتبار سنجی به صورت داینامیک در MVC

در این مقاله ، هدف ما آموزش ایجاد برنامه Dynamic آپلود چند فایل در MVC و اعتبارسنجی آنها میباشد . اگر در گوگل در مورد مثال های آپلود عکس در MVC جستجو کنید ، مثال های بسیاری را یافت خواهید ، اما وجه مشترک همه آن مثال ها این است که شما فقط قادر به آپلود یک فایل میباشید ، که ما این را نمیخواهیم . هدف ما از ارائه این مقاله آموزش ایجاد یک برنامه با قابلیت آپلود چند فایل است .

ایجاد آپلود چند فایل و اعتبار سنجی به صورت داینامیک در MVC

اگر یک کاربر یک فرمی را برای گواهینامه رانندگی خود پر میکند ، نیازمند این است که بیش از یک اسناد را آپلود کند . مثلا شناسنامه ، کارت ملی و ... . ما برای آپلود این اسناد دو صفحه جدا ایجاد نمیکنیم بلکه ، آن را بصورت پویا در یک تک صفحه پیاده میکنیم .

ابزارهای مورد نیاز :
• SQL Server 
• Visual Studio 2010 یا نسخه های بالاتر 

ایجاد آپلود چند فایل :
اجازه دهید کار را با ایجاد یک برنامه Basic در MVC ایجاد کنیم . بعد از باز کردن Visual Studio ، یک پروژه Web Application با Empty Template با نام MultipleUploads ایجاد کنید . تصاویر زیر را مشاهده کنید . 


بعد از چند ثانیه ، پروژه شما ساخته میشود . پروژه ایجاد شده شما ، شامل تمام فولدر های ساختاری MVC نظیر Script  و CSS می‌باشد . Solution Explorer پروژه شما بصورت زیر خواهد شد :حال به سراغ اضافه کردن ، Controller میرویم :

بعد از ایجاد پروژه ، به سراغ ایجاد Controllerای با نام DocumentsController میرویم که در خواست های Get  و Post را مدیریت میکند . 


اضافه کردن Model : 
در این مرحله ، به سراغ اضافه کردن Modelای با نام  DocumentModel میرویم . این Model مشخصه هایی همچون DocumentID, DocumentName, و Mandatory خواهد داشت . 
برای اضافه کردن Model ، کافیست روی فولدر Model راست کلیلک کرده و یک کلاس به ان اضافه کنید :کدهای لازم برای کلاس Model :

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
 
namespace MultipleUploads.Models 
{ 
  public class DocumentModel 
  { 
    public int DocumentID { get; set; } 
    public string DocumentName { get; set; } 
    public int Mandatory { get; set; } 
    public List<DocumentModel> DocumentList { get; set; } 
  } 
} 

مشخصه ها :

• DocumentID منحصر به فرد است .
• DocumentName نام سندی است که قرار است ، آپلود شود . 
• Mandatory  مشخصه ای است که مشخص میکند ، آپلود کردن این سند اجباری است یا نه .
• DocumentList شامل لیستی از اسناد است که ما قصد ارسال آن را داریم .

بعد از اضافه کردن Model ، به سراغ تغییر نام Action Methodهای Controller میرویم . index را به Upload تغییر دهید و یک متد دیگر برای مدیریت درخواست های Post به Controller اضافه کنید که DocumentModel را به عنوان پارامتر ورودی دریافت میکند :


using MultipleUploads.Models; 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.Mvc; 
 
namespace MultipleUploads.Controllers 
{ 
  public class DocumentsController : Controller 
  { 
    // 
    // GET: /Documents/ 
    [HttpGet] 
    public ActionResult Upload() 
    { 
      return View(); 
    } 
 
    [HttpPost] 
    public ActionResult Upload(DocumentModel DocumentModel) 
    { 
      return View(); 
    } 
  } 
} 

بعد از ایجاد متدهایی برای مدیریت درخواست های Get و Post ، حال به سراغ ایجاد مجموعه ای از اسناد برای متد Get میرویم . 
نکته : چون این مثال ما آزمایشی است ، ما این مجموعه را اضافه میکنیم . وگرنه این باید به پایگاه داده متصل باشد .

using MultipleUploads.Models; 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.Mvc; 
 
namespace MultipleUploads.Controllers 
{ 
  public class DocumentsController : Controller 
  { 
    // 
    // GET: /Documents/ 
    [HttpGet] 
    public ActionResult Upload() 
    { 
      DocumentModel objdocument = new DocumentModel(); 
 
      objdocument.DocumentList = new List<DocumentModel>  
      {  
      new DocumentModel { DocumentID = 1,DocumentName ="PANCard", Mandatory=1 }, 
      new DocumentModel { DocumentID = 2,DocumentName ="IncomeTax", Mandatory=0}, 
      new DocumentModel { DocumentID = 3,DocumentName ="PassPortID", Mandatory=1 }, 
      new DocumentModel { DocumentID = 4,DocumentName ="Driving_Licence", Mandatory=1 } 
      }; 
 
      return View(objdocument); 
    } 
 
    [HttpPost] 
    public ActionResult Upload(DocumentModel DocumentModel) 
    { 
      return View(); 
    } 
  } 
} 

در مرحله بعدی ، به سراغ View میرویم :

برای اضافه کردن View ، فقط کافیست که روی Upload کلیک راست کرده و از لیست باز شده
 Add View را انتخاب کنید . 

در مرحله بعد ، پنجره ای  با نام Add View باز خواهد شد . بصورت پیش فرض View هم نام با Controller است . View Engine را Razor انتخاب کنید و  Model خود را انتخاب کنید .

ساختار Solution Explorer بعد از اضافه کردن View بصورت زیر خواهد بود :

بعد از اضافه کردن View ، حال به سراغ اضافه کردن کدهای آن میرویم :

در این مرحله ، ما به سراغ ایجاد کنترل Upload File میرویم . برای این کار ، ما از مشخصه های DocumentModel که توسط Controller به فرم ارسال میشود ، استفاده میکنیم .

@model MultipleUploads.Models.DocumentModel 
@ { 
  Layout = null; 
} 
Model which is going to received upload View. 
Code snippet 
@using(Html.BeginForm("Upload", "Documents", FormMethod.Post, new { 
  enctype = "multipart/form-data" 
})) {} 


Html.BeginForm همانند همان tag form است و ما در آن Action name و  controller name را مشخص کرده ایم . هدف ما Post کردن این داده ها است . برای این کار ، ما از متد [ FormMethod.Post] استفاده می‌‍کنیم و در آخر صفت enctype برای encode کردن داده ها مورد استفاده قرار میگیرد .

نکته : enctype  چگونگی encode شدن داده های form را در هنگام ارسال مشخص میکند .

تکه کدی برای upload view :

if (Model.DocumentList != null) 
{ 
  for (int i = 0; i < Model.DocumentList.Count; i++) 
  { 
    var fileupload1 = "file_" + Convert.ToString(Model.DocumentList[i].DocumentID); 
    var hdnlbl1 = "hdnlbl_" + Convert.ToString(Model.DocumentList[i].DocumentID); 
    var hdn1 = "hdn1_" + Convert.ToString(Model.DocumentList[i].DocumentID); 
    var madname = "manddocname_" + Convert.ToString(Model.DocumentList[i].DocumentID); 
    var valdation = "_val" + Convert.ToString(Model.DocumentList[i].DocumentID); 
 
 
    if (Model.DocumentList[i].Mandatory != null) 
    { 
      var mad = "mand_" + i; 
      @Html.HiddenFor(m => m.DocumentList[i].Mandatory, new { id = mad }) 
    } 
 
    @{ var documentname = Model.DocumentList[i].DocumentName;} 
 
         
    @Html.HiddenFor(m => m.DocumentList[i].DocumentName, new { id = hdnlbl1 }) 
    @Html.HiddenFor(m => m.DocumentList[i].DocumentID, new { id = hdn1 }) 
    @Html.HiddenFor(m => m.DocumentList[i].DocumentName, new { id = madname }) 
 
    <div class="row"> 
      <div class="col-md-3"> 
        @if (Model.DocumentList[i].Mandatory == 1) 
        { 
          <label style="color: red;">*</label> 
        } 
                 
        <label style="font-size: 15px;">@documentname</label> 
        <span class="btn btn-info btn-file"> 
          <input type="file" id="@fileupload1" name="@fileupload1"  
            onchange="ValidateFile(this);" /> 
        </span> 
        <span style="color:Red" id=@valdation></span> 
     
      </div> 
    </div> 
<br /> 
  } 
}

در این قسمت ما قصد چک کردن Model را داریم که که ببینیم model ما null هست یا نه . بعد از آن ، ما با استفاده از یک حلقه ، کنترل file upload را برای لیستی از اسناد که از action method ارسال میشوند ، تولید میکنیم .

if (Model.DocumentList != null) 
{ 
  for (int i = 0; i < Model.DocumentList.Count; i++) 
  { 
  
  }        
}  

سپس ، ما یک id منحصر بفرد برای انتساب به Control تولید میکنیم ، به این دلیل که هر Control باید یک شناسه منحصر به فرد داشته باشد تا بتوان آن را شناسایی کرد .

var fileupload1 = "file_" + Convert.ToString(Model.DocumentList[i].DocumentID); 
var hdnlbl1 = "hdnlbl_" + Convert.ToString(Model.DocumentList[i].DocumentID); 
var hdn1 = "hdn1_" + Convert.ToString(Model.DocumentList[i].DocumentID); 
var madname = "manddocname_" + Convert.ToString(Model.DocumentList[i].DocumentID); 
var valdation = "_val" + Convert.ToString(Model.DocumentList[i].DocumentID); 


بعد از ایجاد این شناسه منحصر به فرد ، ما این شناسه را به hidden dieldها انتساب میدهیم که به ما در دریافت داده ها در سرور در Action method کمک میکند . 

if (Model.DocumentList[i].Mandatory != null) 
{ 
   var mad = "mand_" + i; 
     @Html.HiddenFor(m => m.DocumentList[i].Mandatory, new { id = mad }) 
} 
 
@{ var documentname = Model.DocumentList[i].DocumentName;} 
 
     
@Html.HiddenFor(m => m.DocumentList[i].DocumentName, new { id = hdnlbl1 }) 
@Html.HiddenFor(m => m.DocumentList[i].DocumentID, new { id = hdn1 }) 
@Html.HiddenFor(m => m.DocumentList[i].DocumentName, new { id = madname }) 

بعد از انتساب مقادیر به hidden fieldها ، حال به سراغ ایجاد کنترل file upload می رویم . label برای نمایش نام اسناد ، همچنین در صورت اجباری بودن فیلد یک ستاره در کنار اسم آن نمایش خواهید داد . 

<div class="row"> 
  <div class="col-md-3"> 
    @if (Model.DocumentList[i].Mandatory == 1) 
    { 
      <label style="color: red;">*</label> 
    } 
    @{ var documentname = Model.DocumentList[i].DocumentName;} 
    <label style="font-size: 15px;">@documentname</label> 
    <span class="btn btn-info btn-file"> 
      <input type="file" id="@fileupload1" name="@fileupload1"  
        onchange="ValidateFile(this);" /> 
    </span> 
    <span style="color:Red" id=@valdation></span> 
 
  </div> 
</div> 
Finally we require submit but to post form to server. 
 <div style="margin-top: 20px;" class="col-sm-4 col-xs-12 col-lg-6 col-md-4"> 
 
 <input id="Submit1" class="btn btn-success" type="submit" 
           onclick="return Savefiles();" value=" submit" /> 
 
 </div> 

تکه کد برای Upload View :

<div class="container"> 
  <div style="margin-top: 20px;" class="row"> 
    <div class="col-sm-4 col-xs-12 col-lg-6 col-md-4"> 
    </div> 
  </div> 
  <div class="panel panel-default"> 
    <div class="panel-heading">@Html.Label("Upload Documents")</div> 
    <div class="panel-body"> 
      @using (Html.BeginForm("Upload", "Documents", FormMethod.Post,  
            new { id = "TheForm", enctype = "multipart/form-data" })) 
      { 
 if (Model.DocumentList != null) 
 { 
   for (int i = 0; i < Model.DocumentList.Count; i++) 
   { 
  var fileupload1 = "file_" + Convert.ToString(Model.DocumentList[i].DocumentID); 
  var hdnlbl1 = "hdnlbl_" + Convert.ToString(Model.DocumentList[i].DocumentID); 
  var hdn1 = "hdn1_" + Convert.ToString(Model.DocumentList[i].DocumentID); 
   
  if (Model.DocumentList[i].Mandatory != null) 
  { 
    var mad = "mand_" + i; 
    @Html.HiddenFor(m => m.DocumentList[i].Mandatory, new { id = mad }) 
  } 
   
  var madname = "manddocname_" + Convert.ToString(Model.DocumentList[i].DocumentID); 
  var valdation = "_val" + Convert.ToString(Model.DocumentList[i].DocumentID); 
   
  @Html.HiddenFor(m => m.DocumentList[i].DocumentName, new { id = hdnlbl1 }) 
  @Html.HiddenFor(m => m.DocumentList[i].DocumentID, new { id = hdn1 }) 
  @Html.HiddenFor(m => m.DocumentList[i].DocumentName, new { id = madname }) 
 
 <div class="row"> 
   <div class="col-md-3"> 
     @if (Model.DocumentList[i].Mandatory == 1) 
     { 
       <label style="color: red;">*</label> 
     } 
     @{ var documentname = Model.DocumentList[i].DocumentName;} 
     <label style="font-size: 15px;">@documentname</label> 
     <span class="btn btn-info btn-file"> 
       <input type="file" id="@fileupload1" name="@fileupload1"  
         onchange="ValidateFile(this);" /> 
     </span> 
     <span style="color:Red" id=@valdation></span> 
  
   </div> 
 </div> 
  <br /> 
    } 
  } 
  <div class="row"> 
    <div class="col-sm-4 col-xs-12 col-lg-6 col-md-4"> 
    </div> 
  </div> 
  <div style="margin-top: 20px;" class="col-sm-4 col-xs-12 col-lg-6 col-md-4"> 
    <input id="Submit1" class="btn btn-success" type="submit" onclick="return Savefiles();" value=" submit" /> 
  </div> 
      } 
    </div> 
  </div> 
</div> 

بعد از ایجاد کنترل ، از برنامه یک خروجی میگیریم :

در حال حاضر ما فقط کنترل ها را ایجاد کرده ایم و هیچ اعتبار سنجی ای روی آنها قرار نداده ایم .

اعتبارسنجی کنترل File Upload :

برای انجام اعتبار سنجی ، ما از javascript استفاده میکنیم :

1. ابتدا پسوند فایل را چک میکنیم که [.png ,jpg, jpeg, .pdf] باشد .
2. سایز فایلی که آپلود میشود باید کمتر از 1 مگابایت باشد .
3. اگر آپلود فایل اجباری تعریف شده است ، حتما باید فایلی در آن آپلود شود . 

حال ، برای انجام کارهای بالا نیاز به کتابخانه های jQuery داریم :

Download: http://code.jquery.com/jquery-1.9.1.js 
Download: http://code.jquery.com/jquery-migrate-1.2.1.js 

ابتدا به سراغ اعتبارسنجی فایل میرویم . برای این کار ، از رویداد onchange در javascript استفاده میکنیم ، زمانی که فایلی انتخاب میشود ، این رویداد فراخوانی میشود و بدین معناست که شناسه فایل انتخابی را برای تابع ارسال میکند . 

بعد از اینکه تابع ، شناسه فایل را دریافت کرد ، تابع [getNameFromPath] را فراخوانی میکند که آدرس فایل را بازمیگرداند . حال از طریق آدرس فایل ، ما میتوانید پسوند فایل را بررسی کنیم که معتبر است یا خیر . اگر نیست ، یک پیام خطا به کاربر نمایش داده شود . بعد از آن ما با فراخوانی تابع [ValidateFileSize] به سراغ بررسی سایز فایل میرویم که ببینیم معتبر است یا نه .  اگر از نظر سایز مشکل داشت باز یک خطای دیگر نمایش داده شود و فایل حذف شود . 

<input type="file" id="@fileupload1" name="@fileupload1" onchange="ValidateFile(this);" /> 

تکه کد کامل اعتبار سنجی فایل آپلود شده را در زیر مشاهده میکنید :

function ValidateFile(value)  
{ 
 
    var file = getNameFromPath($(value).val()); 
    if (file != null) { 
      var extension = file.substr((file.lastIndexOf('.') + 1)); 
      switch (extension) { 
        case 'jpg': 
        case 'jpeg': 
        case 'png': 
        case 'pdf': 
          flag = true; 
          break; 
        default: 
          flag = false; 
      } 
    } 
 
    if (flag == false)  
    { 
 
      var str = value.name; 
      var res = str.split("_"); 
      var data = "_val" + res[1]; 
      $("#" + data).text("You can upload only jpg, jpeg, png, pdf extension file Only"); 
      $("#" + value.name).val(''); 
      return false; 
    } 
    else  
    { 
      var size = ValidateFileSize(value); 
      var str = value.name; 
      var res = str.split("_"); 
      var data = "_val" + res[1]; 
      if (size > 1)  
      { 
        $("#" + data).text("You Can Upload file Size Up to 1 MB."); 
        $("#" + value.name).val(''); 
      } 
      else  
      { 
        $("#" + data).text(""); 
      } 
    } 
  } 

تکه کد کامل برای گرفتن نام فایل آپلود شده :

function getNameFromPath(strFilepath)  
{ 
  var objRE = new RegExp(/([^\/\\]+)$/); 
  var strName = objRE.exec(strFilepath); 
 
  if (strName == null) { 
    return null; 
  } 
  else { 
    return strName[0]; 
  } 
} 


تکه کد کامل برای بررسی سایز فایل آپلود شده :

function ValidateFileSize(fileid) { 
    try { 
      var fileSize = 0; 
      if (navigator.userAgent.match(/msie/i)) { 
        var obaxo = new ActiveXObject("Scripting.FileSystemObject"); 
        var filePath = $("#" + fileid)[0].value; 
        var objFile = obaxo.getFile(filePath); 
        var fileSize = objFile.size; 
        fileSize = fileSize / 1048576;  
      } 
      else { 
        fileSize = $(fileid)[0].files[0].size 
        fileSize = fileSize / 1048576;  
      } 
 
      return fileSize; 
    } 
    catch (e) { 
      alert("Error is :" + e); 
    } 
  } 


بعد از اعتبارسنجی تمام فایل ها ، در  submit ما فیلدهای اجباری را بررسی میکنیم :

<input id="Submit1" class="btn btn-success" type="submit" onclick="return Savefiles();"  
 value=" submit" /> 
Complete Code for checking mandatory files 
<script type="text/javascript"> 
 
  function Savefiles() { 
    var MandFlg = $("[id*='mand_']"); 
    var FileUpload1 = $("[id*='file_']"); 
    var madfile = $("[id*='manddocname_']"); 
    var Booleandata = true; 
    for (var i = 0; i < MandFlg.length; i++) { 
      if ($("#" + MandFlg[i].id).val() == '1' && $("#" + FileUpload1[i].id).val() == '') { 
        Booleandata = false; 
        alert("Required " + $("#" + madfile[i].id).val()); 
      } 
    } 
    return Booleandata; 
  } 
 
</script> 


حال زمانی که همه چیز معتبر است ، فایل ها را به سرور ارسال میکند .

بعد از ارسال فرم ، متد [upload [HttpPost فراخوانی میشود فایل های ارسالی را دریافت میکند  ، در زیر داریم :

در متد Upload ، ما فقط فایل ها را دریافت و آنها را ذخیره خواهیم کرد . اگر کسی قصد ذخیره سازی عکس ها در فولدر خاصی را دارد ، توانایی انجام این امر را دارد . 


تکه کد کامل برای [upload [HttpPost بصورت زیر است :

[HttpPost] 
public ActionResult Upload(DocumentModel DocumentModel) 
{ 
  var DocumentUpload = DocumentModel.DocumentList; 
  foreach (var Doc in DocumentUpload) 
  { 
    string strFileUpload = "file_" + Convert.ToString(Doc.DocumentID); 
    HttpPostedFileBase file = Request.Files[strFileUpload]; 
 
    if (file != null && file.ContentLength > 0) 
    { 
      // if you want to save in folder use this 
      var fileName = Path.GetFileName(file.FileName); 
      var path = Path.Combine(Server.MapPath("~/Images/"), fileName);       
      file.SaveAs(path);  
 
      // if you want to store in Bytes in Database use this 
      byte[] image = new byte[file.ContentLength]; 
      file.InputStream.Read(image, 0, image.Length);  
 
    } 
  } 
  return View(DocumentModel); 
} 

آموزش asp.net mvc

فایل های ضمیمه
دانلود نسخه ی PDF این مطلب