Data Access با استفاده از Entity Framework در MVC

در این مقاله نحوه کار با data Access در MVC با استفاده از Entity Framework راخواهیم دید که در زیر مرحله به مرحله با آن پیش میرویم.

  Data Access با استفاده از Entity Framework در MVC

معرفی :

همانطور که میدانید کنترلر به URL پاسخ میدهد،که داده هارا از Model میگیرد وآن را به view  هدایت میکند.

view  در واقع نشان دهنده داده ها میباشد.

نکته : در اینجا مدل میتواند موجودیت (Entity) ها یا  Business Objects  باشد.

برای متوجه شدن Viewdata و Viewbag در MVC ما از یک کلاس به نام employee.cs استفاده کرده ایم

که برای دسترسی به داده های آن متدی را تعریف میکنیم.

ما از کنترلر ها برای نمایش آن داده ها استفاده میکنیم که در زیر آمده اند:

اما مقدار های ما hardCode شده اند، ما میخواهیم که داده ها را از SQL Server پاس دهیم ، بنابراین ما یک table داریم که Employee را فراخوانی میکند که اطلاعات کارمند را ذخیره میکند که ما میخواهیم این اطلاعات را ارسال کنیم .

در اینجا ما از  Entity Framework استفاده میکنیم.

برای نصب  Entity Framework کافی است بر روی پروژه خود راست کلیک کنید و گزینه Manage Nugget Package را انتخاب کنید:

و Entity Framework را جستجو کنید :

و کلیک بر روی نصب با موفقیت نصب خواهد شد .

بعد از نصب به فولدر refrence بروید و از اضافه شدن آن اطمینان حاصل کنید :

حال یک کلاس با نام  EmployeeContext.cs در پوشه ی مدل اضافه کنید.

کد های زیر را در این کلاس وارد کنید :

کلاس Employee Context  از DbContext مشتق شده است و Employee کلاسی است که ما در اینجا به مقدار هایش دسترسی داریم.

ما بر روی DbContext یک error  داریم که این error را در زیر میبینیم :

در اینجا نیازمند اضافه کردن namespace زیر است :

Using System.Data.Entity

هدف از ایجاد این کلاس دسترسی به پایگاه داده است. که برای این کار به یک connection string  نیازمندیم. که آن را در web.config اضافه میکنیم .

<connectionStrings>  
<add name="EmployeeContext" connectionString="server=IBALL-PC;database=HotelManagement ; integrated security=SSPI" providerName="System.Data.SqlClient"/>  
</connectionStrings>  

داخل کلاس  Employee.cs  کد های زیر را وارد میکنیم :

برای واکشی اطلاعات از از پایگاه داده ما نیاز به اضافه کردن جدول (“EmployeeDetails”) داریم :

دو NameSpace زیر را اضافه کنید :

using System.ComponentModel.DataAnnotations;  
using System.ComponentModel.DataAnnotations.Schema; 

حال به کنترلر بر میگردیم و خط های زیر را در آن مینویسیم.سپس در اکشن متد آن ها را ارسال خواهیم کرد.

که ما id را برای پارامتر در نظر میگیریم.

در اینجا ما یک Object جدید میسازیم 

حال برنامه خود را اجرا میکنیم وEmployees/Details/1 را به آن پاس میدهیم :

که در خروجی داریم :

آموزش asp.net mvc

فایل های ضمیمه
دانلود نسخه ی PDF این مطلب