نحوه کار با Metro UI framework در WPF

در این مقاله قصد داریم نحوه نصب Metro UI framework در برنامه WPF و چگونگی کار با آن را توضیح دهیم که در اینجا مرحله به مرحله توضیح خواهیم داد.

نحوه  کار با Metro UI  framework در WPF

مرحله 1 :

ساخت پروژه WPF جدید در  Microsoft Visual Studio.

 

مرحله 2 :

کلیک بر روی Tools---> انتخاب Library Package Manager ---> و در آخر Package Manager Console.

 

مرحله 3 :

commamd زیر را در پنجره Package Manager Console وارد کنید.

 

بعد از چند ثانیه ، پیام موفقیت آمیز زیر را مشاهده میکنید.

مرحله 4 :

بعد از نصب MahApps.Metro ، MainWindow.Xaml را باز کنید.

مرحله 5 :

درپنجره باز شده attribute های زیر را وارد کنید .

 

مرحله 6 :

تگ <Window> را به  <Controls: MetroWindow> تغییر بدهید.

 

مرحله 7 :

کد behind فایل MainWindow.xaml.cs را باز کنید.

مرحله 8 :

namespace زیر را وارد کنید سپس نام کلاس را به MetroWindow تغییر دهید.

 

مرحله 9 :

حالا App.xaml  را باز کنید.

مرحله 10 :

ResourceDictionaries  را به پوشه App.xaml اضافه کنید.

 

 

مرحله 11 :

برای build پروژه Ctrl + Shift +B را همزمان فشار دهید و سپس F5 را بزنید تا خروجی زیر را ببینید.

خروجی :

 

دانلود نسخه ی PDF این مطلب