ابزار کم حجم برای ویرایش تصویر در #C

در این مقاله قصد داریم شمارا با یکی از کتابخانه های ویرایش عکس آشنا کنیم، این کتابخانه ImageProcessor نام دارد و میتوان با استفاده از آن عکس های خود را در کد دست کاری کنید.

ابزار کم حجم برای ویرایش تصویر در #C

این کتابخانه Open Source می باشد ( ImageProcessor ) و میتوان با استفاده از آن تصاویری که در برنامه خود استفاده می کنید، تغییر دهید. به عنوان مثال میتوان اندازه، کیفیت، فرمت آن را تغییر دهید.

با استفاده از دستور بالا بسته ImageProcessor را بر روی برنامه خود نصب کنید .

متد های ​ImageProcesor شامل : Resize, Rotate, Rounded Corners, Flip, Crop, Watermark, Filter, Saturation, Brightness, Contrast, Quality, Format, Vignette, Gaussian Blur, Gaussian Sharpen و Transparency می باشد.

ImageProcessor شامل تعداد قابل توجهی امکانات برای برنامه های وب می باشد و بسته ​ImageProcessor.Web این امکانات را پشتیبانی می کند.

در مثال زیربا استفاده از Flunt API عملیات Loading, Resizing, Saving را بر روی یک عکس انجام داده ایم .

// Read a file and resize it.
byte[] photoBytes = File.ReadAllBytes(file);
int quality = 70;
ImageFormat format = ImageFormat.Jpeg;
Size size = new Size(150, 0)

using (MemoryStream inStream = new MemoryStream(photoBytes))
{
    using (MemoryStream outStream = new MemoryStream())
    {
        using (ImageFactory imageFactory = new ImageFactory())
        {
            // Load, resize, set the format and quality and save an image.
            imageFactory.Load(inStream)
                        .Resize(size)
                        .Format(format)
                        .Quality(quality)
                        .Save(outStream);
        }

        // Do something with the stream.
    }
}

شما میتوان از توابع به صورت زنجیره ای استفاده کنید مانند زیر :

imageFactory.Load(inStream)
            .Constrain(size)
            .Tint(Color.FromArgb(255, 106, 166, 204))
            .Format(format)
            .Save(outStream);

زمانی که شما  ImageProcessor.Web را کش می کنید بر روی وب سرور شما فشار وارد می شود. میتوان با افزودن HttpHandlerها نتیجه تغیرات یک عکس را کش کنید.

از آنجاکه این فریم ورک Open Source می باشد پتانسیل زیادی دارد.

آموزش سی شارپ