کامپوننتی برای نمایش میزان شارژ باتری

در این مکان قصد دارم یک کامپوننت ساده را در اختیار شما عزیزان قرار بدم ، که کارایی به سزای در استفاده از تبلت و لپ تاپ داره .

کامپوننتی برای نمایش میزان شارژ باتری

ابتدا این کامپوننت را وارد ToolBox کنید و بعد می توانید از آن استفاده کنید .

فقط من یک توضیح مختصر در رابطه با چند ویژگی جدید بدم : 

1 - SetRangeForStartShowAlarm : از چه میزان از مصرف شارژ باتری فرم آلارم نمایش داده شود

2- SetStepRangeForShowAlarm : به چه میزان از مصرف شارژ باتری فرم آلارم نمایش داده شود

3- GetContiner : برای نمایش اطلاعات شارژ نیاز به معرفی نام فرمی که این کامپوننت را حمل میکند دارد

4- ShowAalarmLable : فرمی که به منظور اخطار نمایش داده می شود

5- SetScheduleTimerForCheck : تنظیم زمان چک بر حسب میلی ثانیه  که به صورت پیش فرض بر روی 100 میلی تنظیم شده است

6- SetTimerCheckEnable : ارسال مجوز برای بررسی میزان شارژ باتری 

7- SetBackColorLable : تغییر رنگ پس زمینه برچسب نمایش دهنده میزان شارژ

8 - SetForeColorLable : تغییر رنگ فونت برچسب نمایش دهنده شارژ

فایل های ضمیمه