مروری بر Net Decompiler .

در این مقاله ، مباحثی در مورد Net Decompiler. و ویژگی های آن و کاربرد های آن در مکان های مختلف را بررسی خواهیم کرد . Net Decompiler. برای Decompile کردن کتابخانه ها مورد استفاده قرار میگیرد .

مروری بر Net Decompiler .

ابزار dotPeek :
یک Net Decompiler. میباشد ، که این برنامه میتواند انواع مختلفی از فایل های Assembly نظیر :

(Libraries (.dll

(Executable files (.exe

(Windows 8 metadata files (.winmd

(Archives (.zip

(NuGet packages (.nupkg

(Microsoft Visual Studio Extensions packages (.vsix

را Decompile کند .


• بعضی از محصولات exe همانند chrome.exe نوسط ابزار dotpeek قابلیت Decompile ندارند . 
• ابزار dotPeek توسط Microsoft ارائه شده است . 

ویژگی های Net Decompiler. :

کتابخانه ها را Decomplie میکند :کد View Source اگر در دسترس باشد :

• اگر dll توسط Decompile پشتیبانی شود ، کد دانلود میشود و ما میتوانیم کدهای dll را مشاهده کنیم :

Show یا hide کردن کدهای تولید شده توسط compiler :

• گاهی اوقات ، قصد نمایش یا پنهان کردن کدهای تولید شده توسط Compiler را داریم ، پس ما از Net Decompiler استفاده میکنیم . 

• ما میتوانیم کدهای خود را همانند تصویر زیر پنهان کنیم :

کاوش در پردازش های اجرا :

• ما میتوانیم در پردازش های اجرایی کاوش کنیم :

نمایش IL Code در یک View دیگر :

ما توانایی نمایش زبان های میانی را نیز داریم :
ما میتوانیم کدهای میانی را بصورت کامنت برای #Decompile C نمایش دهیم :ما میتوانیم از Theme دلخواه خود استفاده کنیم :


مدیریت لیست Assembly :

• ما همچنین توانایی نمایش لیست Assembly را داریم .
• برای مثال ، ما system.threading.dll را decompile کردیم . این فایل dll. دارای یکسری ارجاع ها میباشد که ما به کمک dotPeek میتوانیم آن را مشاهده کنیم . 

ما میتوانیم در Assembly ها کاوش کنیم :

ما بصورت خیلی ساده میتوانیم در dll. خود کاوش کنیم  . این dll. ها دارای Class ها و TYpe هایی می باشند . 

ما میتوانیم وابستگی بین Assembly ها را نمایش دهیم :مراحل Decompile کردن یک فایل dll :

مرحله اول :

برنامه dotPeek را باز کنید :
مرحله دوم :
فایل های Assembly را Browse کنید :


مرحله سوم :

Source Code را مشاهده کنید :

آموزش سی شارپ