ایجاد یک Splash Screen در Xamarin

پنجشنبه 2 دی 1395

در این مقاله، نحوه ی ایجاد یک Splash Screen در Xamarin را خواهیم آموخت. برای ساخت این برنامه، نیاز به استفاده از Visual Studio 2015 خواهید داشت.

ایجاد یک Splash Screen در Xamarin

گام1- از مسیر File--> New--> Project یک پروژه جدید ایجاد کنید .

گام 2- سپس یک Blank App انتخاب کنید، برای برنامه خودتان ، یک نام و محل ذخیره سازی دلخواه انتخاب کنید.

گام 3 سپس به مسیر Resource-->Layout بروید و در فایل main.axml همه کدهای مربوط به دکمه را پاک کنید. سپس به فایل MainActivity.cs بروید و کدهای مربوط به دکمه را از این محل، نیز پاک کنید. 

گام 4 - در این مرحله، نیاز داریم تا یک فایل XML اضافه کنیم. نام این فایل را colors.xml می گذاریم.

برای ایجاد این فایل ، باید از مسیر زیر استفاده کنید:

Solution Explorer-->Resource-->Values-->Right click-->Add-->New Item (Ctrl+Shift+A)

گام 5- سپس گزینه ی XML file را انتخاب کنید و نام آن را colors.xml  بگذارید. 

گام 6 - سپس کدهای زیر را در این فایل اضافه نمایید. 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
<resources> 
  <color name="window_background">#FFFFFF</color> 
</resources> 

گام 7- در این مرحله، یک فایل XML  دیگر اضافه کنید و نام آن را  styles.xml بگذارید.

برای این کار به مسیر زیر بروید.

Solution Explorer-->Resource-->Values-->Right click-->Add-->New Item (Ctrl+Shift+A)

گام 8 - گزینه ی  XML file را انتخاب کنید و نام آن را styles.xml بگذارید. 

گام 9 - سپس کدهای زیر را در این فایل اضافه نمایید. 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
<resources> 
  <style name="Theme.SplashScreen" parent="android:Theme"> 
    <item name="android:windowBackground">@color/window_background</item><item name="android:windowNoTitle">true</item> 
  </style> 
</resources>// This is just a sample script. Paste your real code (javascript or HTML) here. if ('this_is'==/an_example/){of_beautifier();}else{var a=b?(c%d):e[f];} 

سپس به صفحه ی MainActivity.cs بروید. کد زیر را در قسمتی که در تصویر می بینید، قرار دهید. 

[Activity(Label = "splashscreen", MainLauncher = true, Icon = "@drawable/icon",Theme ="@style/Theme.SplashScreen")]

حالا می توانید برنامه ای که ساختیم را اجرا کنیم و خروجی را ببینیم.

دوره های آموزشی زامارین 

دوره برنامه نویسی اندروید با سی شارپ ( Xamarin )

آموزش متریال دیزاین در زامارین

آموزش Xamarin Forms

دوره Xamarin Form پیشرفته

فایل های ضمیمه

برنامه نویسان

نویسنده 3355 مقاله در برنامه نویسان

کاربرانی که از نویسنده این مقاله تشکر کرده اند

در صورتی که در رابطه با این مقاله سوالی دارید، در تاپیک های انجمن مطرح کنید