نحوه اندازه گیری طول و عرض صفحه نمایش در Xamarin

جمعه 3 دی 1395

در این مقاله ، نحوه به دست آوردن طول و عرض صفحه نمایش تلفن همراه را در یک برنامه Xamarin می آموزیم. برای ساخت این برنامه، نیاز به استفاده از Visual Studio 2015 خواهید داشت.

نحوه اندازه گیری طول و عرض صفحه نمایش در Xamarin

گام1- از مسیر File--> New--> Project یک پروژه جدید ایجاد کنید .

گام 2- سپس یک Blank App انتخاب کنید، برای برنامه خودتان ، یک نام و محل ذخیره سازی دلخواه انتخاب کنید.

گام 3 سپس به مسیر Resource-->Layout بروید و در فایل main.axml همه کدهای مربوط به دکمه را پاک کنید. سپس به فایل MainActivity.cs بروید و کدهای مربوط به دکمه را از این محل، نیز پاک کنید. 

گام 4 - حالا به پنجره ی نوار ابزار (toolbox ) بروید . در این پنجره ، می توانید تمامی ابزار و کنترل های موجود را مشاهده کنید. 

از بین ابزار های موجود، دوتا TextView بکشید و به درون صفحه بیاورید. 

گام 5

حالا به پنجره ی properties  بروید. می خواهیم id  مربوط به TextView  را ویرایش کنیم. برای این کار مطابق زیر عمل کنید. 

گام 6 

اگر مراحل قبل را به درستی انجام داده باشید، باید کدهای زیر را در این صفحه ببینید:

  <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" android:orientation="vertical" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent"> 
    <TextView android:text="Screen Width:" android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="wrap_content" android:id="@+id/screenWidthDp" /> 
    <TextView android:text="Screen Height:" android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="wrap_content" android:id="@+id/screenHeightDp" /> 
  </LinearLayout> 

گام 7 

حالا به صفحه ی MainActivity.cs بروید و کدهای زیر را در متد   OnCreate()  وارد نمایید. 

  protected override void OnCreate(Bundle bundle) { 
    base.OnCreate(bundle); 
    // Set our view from the "main" layout resource 
    SetContentView(Resource.Layout.Main); 
    var metrics = Resources.DisplayMetrics; 
    var widthInDp = ConvertPixelsToDp(metrics.WidthPixels); 
    var heightInDp = ConvertPixelsToDp(metrics.HeightPixels); 
    FindViewById < TextView > (Resource.Id.screenWidthDp).Text = "Screen Width: " + widthInDp + " dp."; 
    FindViewById < TextView > (Resource.Id.screenHeightDp).Text = "Screen Height: " + heightInDp + " dp."; 
  } 
  private int ConvertPixelsToDp(float pixelValue) { 
    var dp = (int)((pixelValue) / Resources.DisplayMetrics.Density); 
    return dp; 
  } 

حالا می توانید برنامه را اجرا کنید تا خروجی آن را مشاهده نمایید. 

دوره های آموزشی زامارین 

دوره برنامه نویسی اندروید با سی شارپ ( Xamarin )

آموزش متریال دیزاین در زامارین

آموزش Xamarin Forms

دوره Xamarin Form پیشرفته

فایل های ضمیمه

برنامه نویسان

نویسنده 3355 مقاله در برنامه نویسان

کاربرانی که از نویسنده این مقاله تشکر کرده اند

در صورتی که در رابطه با این مقاله سوالی دارید، در تاپیک های انجمن مطرح کنید