نحوه استفاده از کامپوننت Kendo UI برای Angular 2

در این مقاله ، مطالبی را در مورد چگونگی استفاده از مولفه های Kendo UI در برنامه های Angular 2 را بررسی خواهیم کرد و در ادامه مثالی را ارائه خواهیم داد و آن را بصورت مرحله به مرحله توضیح خواهیم داد .

نحوه استفاده از کامپوننت Kendo UI برای Angular 2

معرفی : 
اخیرا ، Telerik نسخه آزمایشی Kendo UI را برای Angular 2 منتشر کرده است . این مقاله درباره چگونگی استفاده از مولفه Kendo UI  در برنامه های Angular 2 را همراه با ارئه یک مثال ، به شما آموزش خواهد داد .

لیست مولفه هایی از Kendo UI که توسط Angular 2 پشتیبانی میشوند را میتوانید در زیر مشاهده کنید :

• Grid

•Charts

• Dropdowns

• Inputs

• Layout

• Dialog

• Upload

• Buttons

• Popup

• ScrollView

• Sortable

• DataQuery

• Themes & Styling

برای اطلاعات بیشتر و دیدن مولفه های بیشتر میتوانید به سایت Telerik مراجعه فرمایید . 

هدف دیگر ما در ارائه این مقاله ، داشتن یک پیش درآمد بر چگونگی پیاده سازی Kendo UI در برنامه های Angular 2 می باشد . 

پیش نیاز ها :

برای انجام این پروژه ما از ابزار Angular CLI استفاده خواهیم کرد :

Node.js (نسخه .4.0 به بالا)
• NPM

پیکربندی Kendo UI برای Angular 2 :

مرحله اول :
فرآیند ثبت نام در NPM را طی کنید 

برای انجام این فرآیند ، ما باید یک حساب Telerik داشته باشیم . دستورات زیر را اجرا کنید .

npm login --registry=https://registry.npm.telerik.com/ --scope=@progress

اگر شما حساب کاربری telerik را ندارید ، اینجا کلیک کنید 

حساب کاربری ، Password و Email خود را وارد کنید . زمانی که login کردن شما با موفقیت همراه باشد ، پیامی را همانند زیر دریافت خواهید کرد . 

مرحله دوم - بررسی کد  :

با استفاده از دستور زیر ، بررسی کنید که کد کار میکند یا خیر .

npm view @progress/kendo-angular-grid versions 

خروجی باید چیزی همانند تصویر زیر باشد :مرحله سوم -  اضافه کردن مولفه ها :

قبل از اضافه کردن مولفه ها ، نیاز است ما پکیج Angular-CLI را نصب کنیم . این کار را میتوانید با اجرای دستور زیر انجام دهید .

npm install -g angular-cli

نصب آن ممکن است یک مقدار زمان بر باشد . زمانی که عملیات نصب به اتمام رسید . پیام هایی همانند زیر دریافت خواهید کرد . 

مرحله 4 - ایجاد یک پروژه جدید :

با استفاده از دستورات زیر یک پروژه جدید ایجاد کنید .

ng new KendoAngular --style=scss

style=scss برای فعالسازی scss Complier مورد استفاده قرار میگیرد . زمانی عملیات نصب با موفقیت به اتمام برسد ، تصویری همانند زیر دریافت خواهید کرد . مرحله پنجم - به root پروژه خود بروید :

برای رفتن به root از دستور زیر استفاده کنید :

cd KendoAngular

مرحله ششم - نصب مولفه های UI :

حال ، زمان آن است که مولفه های UI را نصب کنید ، در اینجا ما مولفه Grid را نصب میکنیم 

npm install -save @progress/kendo-angular-grid

بعد از مدتی ، اگر NPM Login شما درست باشد ، پکیج و وابستگی های آن به طور کامل در پروژه شما نصب خواهد شد . 
مرحله هفتم - کدهای Module را تغییر دهید :

app.module.ts را همانند زیر تغییر دهید :

import { BrowserModule } from '@angular/platform-browser'; 
import { NgModule } from '@angular/core'; 
import { FormsModule } from '@angular/forms'; 
import { GridModule } from '@progress/kendo-angular-grid'; 
import { HttpModule } from '@angular/http'; 
import { AppComponent } from './app.component'; 
@NgModule({ 
  declarations: [ 
    AppComponent 
  ], 
  imports: [ 
    BrowserModule, 
    FormsModule, 
    HttpModule, 
    GridModule, 
  ], 
  providers: [], 
  bootstrap: [AppComponent] 
}) 
export class AppModule { } 

مرحله هشتم :

Index.html :

<!doctype html> 
<html> 
<head> 
 <meta charset="utf-8"> 
 <title>KendoAngular</title> 
 <base href="/">  
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 
 <link rel="icon" type="image/x-icon" href="favicon.ico"> 
</head> 
<body> 
 <app-root>Loading...</app-root> 
</body> 
</html>

مرحله نهم :

app.component.ts :

import { Component } from '@angular/core'; 
 
@Component({ 
  selector: 'app-root', 
  template: ` 
    <kendo-grid [data]="gridData"> 
      <kendo-grid-column field="ProductID" title="Product ID" width="120"> 
      </kendo-grid-column> 
      <kendo-grid-column field="ProductName" title="Product Name"> 
      </kendo-grid-column> 
      <kendo-grid-column field="UnitPrice" title="Unit Price" width="230"> 
      </kendo-grid-column> 
      <kendo-grid-column field="Discontinued" width="120"> 
        <template kendoCellTemplate let-dataItem> 
          <input type="checkbox" [checked]="dataItem.Discontinued" disabled/> 
        </template> 
      </kendo-grid-column> 
    </kendo-grid> 
  ` 
}) 
export class AppComponent { 
  private gridData: any[] = [{ 
    "ProductID": 1, 
    "ProductName": "Chai", 
    "UnitPrice": 18.0000, 
    "Discontinued": true 
  }, { 
    "ProductID": 2, 
    "ProductName": "Chang", 
    "UnitPrice": 19.0000, 
    "Discontinued": false 
  }, { 
    "ProductID": 3, 
    "ProductName": "Aniseed Syrup", 
    "UnitPrice": 10.0000, 
    "Discontinued": false 
  }, { 
    "ProductID": 4, 
    "ProductName": "Chef Anton's Cajun Seasoning", 
    "UnitPrice": 22.0000, 
    "Discontinued": false 
  }, { 
    "ProductID": 5, 
    "ProductName": "Chef Anton's Gumbo Mix", 
    "UnitPrice": 21.3500, 
    "Discontinued": false 
  }, { 
    "ProductID": 6, 
    "ProductName": "Grandma's Boysenberry Spread", 
    "UnitPrice": 25.0000, 
    "Discontinued": false 
  }]; 
} 

مرحله دهم - نصب Theme :

با استفاده از دستور زیر Theme را نصب کنید :


npm install -S @telerik/kendo-theme-default

مرحله یازدهم - وارد کردن فایل Scss :

زمانی که نصب کامل شد . حال با استفاده از دستور زیر برنامه را اجرا میکنیم :

ng serve

زمانی که پروژه built شد ، شما پیام خطای زیر را دریافت خواهید کرد ، و آن بدین دلیل است که ما باید 
data Query Component را نیز نصب کنیم .

ما به راحتی با اضافه کردن kendo-data-query Component میتوانیم این مشکل را حل کنیم . با استفاده از دستور زیر میتوانید این مولفه را به پروژه اضافه کنید :

npm install -save @progress/kendo-data-queryلیست مولفه های نصب شده :
حال دوباره دستور ng serve را اجرا کنید . 


خروجی :

آموزش angular

دانلود نسخه ی PDF این مطلب