نحوه ایجاد یک سرعت سنج در Xamarin

یکشنبه 5 دی 1395

در این مقاله ، نحوه ایجاد یک سرعت سنج در یک برنامه Xamarin می آموزیم. برای ساخت این برنامه، نیاز به استفاده از Visual Studio 2015 خواهید داشت.

نحوه ایجاد یک سرعت سنج در Xamarin

گام1- از مسیر File--> New--> Project یک پروژه جدید ایجاد کنید .

گام 2- سپس یک Blank App انتخاب کنید، برای برنامه خودتان ، یک نام و محل ذخیره سازی دلخواه انتخاب کنید.

گام 3 سپس به مسیر Resource-->Layout بروید و در فایل main.axml همه کدهای مربوط به دکمه را پاک کنید. سپس به فایل MainActivity.cs بروید و کدهای مربوط به دکمه را از این محل، نیز پاک کنید. 

گام 4 - حالا به پنجره ی نوار ابزار (toolbox ) بروید . در این پنجره ، می توانید تمامی ابزار و کنترل های موجود را مشاهده کنید. 

از بین ابزار های موجود، یک TextView بکشید و به درون صفحه بیاورید. 

گام 5

حالا به پنجره ی properties  بروید. می خواهیم id و متن مربوط به TextView  را ویرایش کنیم. برای این کار مطابق زیر عمل کنید. 

گام 6

حالا می خواهیم ویژگی textAppearance  را ویرایش کنیم. 

گام 7

در این مرحله، به صفحه  Main.axml  بروید. اگر مراحل قبل را به درستی انجام داده باشید، باید کدهای زیر را در این صفحه ببینید. 

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" android:orientation="vertical" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent" android:minWidth="25px" android:minHeight="25px"> 
  <TextView android:id="@+id/accelerometer_text" android:layout_width="fill_parent" android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge" android:layout_height="wrap_content" android:text="TEXT" android:layout_marginLeft="15dp" android:layout_marginRight="15dp" android:layout_marginTop="30dp" /> 
</LinearLayout> 

گام 8

حالا به صفحه MainActivity.cs بروید و فضای نام زیر را اضافه کنید. کدهای زیر را نیز در صفحه وارد نمایید.

using Android.Hardware; 
//Create a sub class 
Activity, ISensorEventListener 
//create some variables here 
static readonly object _syncLock = new object(); 
SensorManager _sensorManager; 
TextView _sensorTextView;

گام 9

حالا به صفحه MainActivity.cs بروید و کدهای زیر را در آن وارد نمایید.

  public void OnAccuracyChanged(Sensor sensor, SensorStatus accuracy) {} 
  public void OnSensorChanged(SensorEvent e) { 
    lock(_syncLock) { 
      _sensorTextView.Text = string.Format("x={0:f}, y={1:f}, y={2:f}", e.Values[0], e.Values[1], e.Values[2]); 
    } 
  } 
  protected override void OnCreate(Bundle bundle) { 
    base.OnCreate(bundle); 
    // Set our view from the "main" layout resource 
    SetContentView(Resource.Layout.Main); 
    _sensorManager = (SensorManager) GetSystemService(SensorService); 
    _sensorTextView = FindViewById < TextView > (Resource.Id.accelerometer_text); 
  } 
  protected override void OnResume() { 
    base.OnResume(); 
    _sensorManager.RegisterListener(this, 
      _sensorManager.GetDefaultSensor(SensorType.Accelerometer), 
      SensorDelay.Ui); 
  } 
  protected override void OnPause() { 
    base.OnPause(); 
    _sensorManager.UnregisterListener(this); 
  } 

گام 10 

حالا برنامه را اجرا کنید تا خروجی را ببینید.

دوره های آموزشی زامارین 

دوره برنامه نویسی اندروید با سی شارپ ( Xamarin )

آموزش متریال دیزاین در زامارین

آموزش Xamarin Forms

دوره Xamarin Form پیشرفته

فایل های ضمیمه

برنامه نویسان

نویسنده 3355 مقاله در برنامه نویسان

کاربرانی که از نویسنده این مقاله تشکر کرده اند

در صورتی که در رابطه با این مقاله سوالی دارید، در تاپیک های انجمن مطرح کنید