نحوه نمایش یک تصویر در Xamarin

یکشنبه 12 دی 1395

در این مقاله ، نحوه نمایش یک تصویر در یک برنامه Xamarin را می آموزیم. برای ساخت این برنامه، نیاز به استفاده از Visual Studio 2015 خواهید داشت.

نحوه نمایش یک تصویر در Xamarin

گام1- از مسیر File--> New--> Project یک پروژه جدید ایجاد کنید .

گام 2- سپس یک Blank App انتخاب کنید، برای برنامه خودتان ، یک نام و محل ذخیره سازی دلخواه انتخاب کنید.

گام 3 سپس به مسیر Resource-->Layout بروید و در فایل main.axml همه کدهای مربوط به دکمه را پاک کنید. سپس به فایل MainActivity.cs بروید و کدهای مربوط به دکمه را از این محل، نیز پاک کنید. 

گام 4

حالا به نوار ابزار بروید. در این پنجره ، می توانید تمامی ابزار و کنترل های موجود را مشاهده کنید. 

از بین ابزار های موجود،یک button بکشید و به درون صفحه بیاورید. 

گام 5

حالا یک ImageView بکشید و به درون صفحه بیاورید. 

گام 6

حالا به پنجره ی Properties بروید و id و text مربوط به button را مطابق تصویر زیر تغییر بدهید.

گام 7

در این مرحله، یک تصویر از روی سیستم خودتان به برنامه اضافه کنید.

گام 8

وقتی مطابق تصویر بالا به مسیر Solution Explorer-->Resource-->Drawable-->Right click-->Add-->Existing Item رفتید، یک فایل را مطابق زیر انتخاب نمایید.

گام 9

سپس به پنجره ی properties  بروید و مقادیر value و src Value مربوط به ImageView را مطابق تصویر زیر تغییر بدهید. 

گام 10 

اگر مراحل بالا را به درستی انجام داده باشید، کدهای زیر در صفحه ی Main.axml شما قرار خواهند داشت.

  <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" android:orientation="vertical" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent"> 
    <Button android:id="@+id/myButton" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="wrap_content" android:text="@string/changeImage" /> 
    <ImageView android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent" android:id="@+id/demoImageView" android:src="@drawable/image1" android:scaleType="fitCenter" /> 
  </LinearLayout> 

گام 11

در این مرحله، صفحه ی  String.xml را باز کنید. برای این کار باید به مسیر Solution Explorer-->Resource-->values-->String.xml بروید. 

گام 12 

بعد از این که این فایل را باز کردید، کدهای زیر را مطابق تصویر، در آن اضافه کنید.

  Strings.xml << 
    ? xml version = "1.0" 
  encoding = "utf-8" ? > 
    < 
    resources > 
    < 
    string name = "changeImage" > Change Image < /string> < 
    string name = "ApplicationName" > diaplayimage < /string> < 
    /resources> 


گام 13

سپس به صفحه ی MainActivity.cs بروید و کدهای زیر را در آن وارد نمایید. 

  protected override void OnCreate(Bundle bundle) { 
    base.OnCreate(bundle); 
    // Set our view from the "main" layout resource 
    SetContentView(Resource.Layout.Main); 
    Button button = FindViewById < Button > (Resource.Id.myButton); 
    button.Click += delegate { 
      var imageView = FindViewById < ImageView > (Resource.Id.demoImageView); 
      imageView.SetImageResource(Resource.Drawable.image2); 
    }; 
  } 

گام 14

حالا از برنامه ای که ساختیم، خروجی بگیرید تا بتوانید نتیجه را مشاهده کنید. 

دوره های آموزشی زامارین 

دوره برنامه نویسی اندروید با سی شارپ ( Xamarin )

آموزش متریال دیزاین در زامارین

آموزش Xamarin Forms

دوره Xamarin Form پیشرفته

فایل های ضمیمه

برنامه نویسان

نویسنده 3355 مقاله در برنامه نویسان

کاربرانی که از نویسنده این مقاله تشکر کرده اند

در صورتی که در رابطه با این مقاله سوالی دارید، در تاپیک های انجمن مطرح کنید