تغییر رنگ text Input با استفاده از متریال دیزاین در اندروید

یکشنبه 24 اردیبهشت 1396

در این مقاله قصد داریم که با استفاده از متریال دیزاین ها یک صفحه ی لاگین اجاد نماییم که در این صفحه ی لاگین زمانی که کاربر بر روی edittext آن زد رنگ آن عوض شود و کوچک تر شود.

تغییر رنگ text Input با استفاده از متریال دیزاین در اندروید

داخل build.gradle قطعه کد زیر را قرار دهید:

داخل آن قطعه کد زیر را قرار دهید:

compile 'com.android.support:appcompat-v7:24.0.0'
compile 'com.android.support:design:24.2.1'

داخل style.xml قطعه کد زیر را قرار دهید:

<item name="colorControlActivated">#009688</item>
<item name="colorControlNormal">#2196F3</item>

برای اینکه زیر متن را یک خط کشیده شود از کد بالا استفاده می شود.

در کلاس قطعه کد زیر را قرار دهید:

import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
  }
}

در xml قطعه کد زیر را قرار دهید:

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/tools"
  android:id="@+id/activity_main"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
  android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
  app:context="com.android_examples.floatingedittextunderline_android_examplescom.MainActivity">

  <android.support.design.widget.TextInputLayout
    android:id="@+id/TextInputLayout2"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content">

    <EditText
      android:id="@+id/edittext2"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:hint="Enter Password"
      android:layout_below="@+id/TextInputLayout1"

       />

  </android.support.design.widget.TextInputLayout>

  <android.support.design.widget.TextInputLayout
    android:id="@+id/TextInputLayout1"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_below="@+id/TextInputLayout2">

    <EditText
      android:id="@+id/edittext1"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:hint="Enter Username"
      android:layout_below="@+id/TextInputLayout1"

      />

  </android.support.design.widget.TextInputLayout>

</RelativeLayout>

داخل فایل style قطعه کد زیر را قرار دهید:

<resources>

  <!-- Base application theme. -->
  <style name="AppTheme" parent="Theme.AppCompat.Light.DarkActionBar">
    <!-- Customize your theme here. -->
    <item name="colorPrimary">@color/colorPrimary</item>
    <item name="colorPrimaryDark">@color/colorPrimaryDark</item>
    <item name="colorAccent">@color/colorAccent</item>

    <item name="colorControlNormal">#2196F3</item>

    <item name="colorControlActivated">#009688</item>

  </style>

</resources>

خروجی به صورت زیر خواهد بود:

برنامه نویسان

نویسنده 3201 مقاله در برنامه نویسان

کاربرانی که از نویسنده این مقاله تشکر کرده اند

در صورتی که در رابطه با این مقاله سوالی دارید، در تاپیک های انجمن مطرح کنید