ایجاد دکمه در بین دو لایه با استفاده از متریال دیزاین در اندروید

در این مقاله قصد داریم با استفاده از متریال دیزاین ها دو لایه ایجاد نماییم که زمانی که مثلا دو تا لایه داریم در بین این دو لایه یک دکمه قرار بگیرد که بتوان برای آن رویداد نوشت و یا اینکه یک پیغام به کاربر بدهد.

ایجاد دکمه در بین دو لایه با استفاده از متریال دیزاین در اندروید

آکادمی برنامه نویسان ، برگزار کننده دوره های آموزش برنامه نویسی با استفاده از اساتید مجرب و حرفه ای در سراسر ایران .

[ جهت مشاهده دوره های درحال ثبت نام کلیک کنید ]

ارائه مدارک معتبر آموزشی و ورود به بازار کار .

برای افزودن کتابخانه material design باید این کار را انجام دهید:

قطعه کد زیر را به کد های خود اضافه نمایید:

compile 'com.android.support:appcompat-v7:23.4.0'
compile 'com.android.support:design:23.2.+'

کلاس به صورت زیر خواهد بود:

import android.support.design.widget.FloatingActionButton;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Toast;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  FloatingActionButton fab;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    fab = (FloatingActionButton) findViewById(R.id.fab1);

    fab.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {

        Toast.makeText(MainActivity.this, "Fab Clicked", Toast.LENGTH_LONG).show();

      }
    });

  }
}

فایل xml به صورت زیر خواهد بود:

<android.support.design.widget.CoordinatorLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent">

  <LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical">

    <LinearLayout
      android:id="@+id/LinearLayout1"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="match_parent"
      android:orientation="horizontal"
      android:background="#CDDC39"
      android:layout_weight="50"/>

    <LinearLayout
      android:id="@+id/LinearLayout2"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="match_parent"
      android:orientation="horizontal"
      android:layout_weight="50"
      android:background="#C6FF00"
      />

  </LinearLayout>

  <android.support.design.widget.FloatingActionButton
    android:id="@+id/fab1"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    app:layout_anchor="@id/LinearLayout1"
    app:backgroundTint="#2196F3"
    app:elevation="7dp"
    android:layout_margin="20dp"
    android:src="@android:drawable/ic_dialog_email"
    app:layout_anchorGravity="bottom|right|end" />

</android.support.design.widget.CoordinatorLayout>

خروجی به صورت زیر خواهد بود:

فایل های ضمیمه