ساخت تماس مجازی در اندورید

در این مقاله قصد داریم برای شما یک تماس مجازی ایجاد نماییم شاید دیده باشید که شما زمانی در یک محل هستید و می خواهید از محل خارج شوید با یک تماس مجازی می توانید به کسانی که در کنار شما هستند بفهمانید که گوشی شما زنگ می زند در صورتی که این تماس مجازی است

ساخت تماس مجازی در اندورید

آکادمی برنامه نویسان ، برگزار کننده دوره های آموزش برنامه نویسی با استفاده از اساتید مجرب و حرفه ای در سراسر ایران .

[ جهت مشاهده دوره های درحال ثبت نام کلیک کنید ]

ارائه مدارک معتبر آموزشی و ورود به بازار کار .

برای ایجاد یک تماس مستقیم و مجازی باید از مجوز دسترسی زیر استفاده نمایید

 <uses-permission android:name="android.permission.CALL_PHONE" />

حالا باید کلاس جاوای مورد نظر را بنویسید:

import android.app.Activity;
import android.content.Intent;
import android.net.Uri;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;

public class MainActivity extends Activity {

 Button call;
 @Override
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
 super.onCreate(savedInstanceState);
 setContentView(R.layout.activity_main);
 
 call = (Button)findViewById(R.id.button1);
 
 call.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
 
 @Override
 public void onClick(View v) {
 // TODO Auto-generated method stub
 
 
 Intent intent = new Intent(android.content.Intent.ACTION_CALL, Uri.parse("tel: +911234567890"));
 startActivity(intent);
 
 
 }
 });
 }
}

حالا باید فایل xml مورد نظر را بنویسید:

 <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 android:layout_width="match_parent"
 android:layout_height="match_parent"
 android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
 android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
 android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
 android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
 tools:context="com.phonecalldirectly_android_examples.com.MainActivity" >

 <Button
 android:id="@+id/button1"
 android:layout_width="wrap_content"
 android:layout_height="wrap_content"
 android:layout_centerHorizontal="true"
 android:layout_centerVertical="true"
 android:text="Click Here To Make a phone call directly from android app programmatically" />

</RelativeLayout>

کد android manifest به صورت زیر می شود:

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 package="com.phonecalldirectly_android_examples.com"
 android:versionCode="1"
 android:versionName="1.0" >

 <uses-sdk
 android:minSdkVersion="8"
 android:targetSdkVersion="21" />

 <uses-permission android:name="android.permission.CALL_PHONE" />
 
 <application
 android:allowBackup="true"
 android:icon="@drawable/ic_launcher"
 android:label="@string/app_name"
 android:theme="@style/AppTheme" >
 <activity
 android:name=".MainActivity"
 android:label="@string/app_name" >
 <intent-filter>
 <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

 <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
 </intent-filter>
 </activity>
 </application>

</manifest>

خروجی به صورت زیر خواهد بود:

فایل های ضمیمه