آموزش ساخت دو بار کلیک برای دکمه بازگشت در اندروید

در این مقاله می خواهیم یک دکمه بسازیم که این دکمه با دو بار کلیک کردن دکمه ی بازگشت به صفحه ی اصلی باز می گردد و با یک بار کلیک یک پیغام به صورت تویت نمایش می دهد که دوبار باید کلیک نمایید.

آموزش ساخت دو بار کلیک برای دکمه بازگشت در اندروید

کلاس به صورت زیر خواهد بود:

package com.android_examples.com.backbutton;
import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import android.util.Log;
import android.widget.Toast;

public class MainActivity extends Activity {

 int k = 0;
 @Override
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
 super.onCreate(savedInstanceState);
 setContentView(R.layout.activity_main); 
 }

 public void onBackPressed() 
 {
 Log.e("My Tags", "onBackPressed");
 k++;
 if(k == 1)
 {
 Toast.makeText(MainActivity.this, "Please press again to exit activity.", Toast.LENGTH_SHORT).show();
 }
 else
 {
 finish();
 }
 }

}

و لایه ی layout به صورت زیر خواهد بود:

 <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 android:layout_width="match_parent"
 android:layout_height="match_parent"
 android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
 android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
 android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
 android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
 tools:context="com.android_examples.com.backbutton.MainActivity" >

 

</RelativeLayout>

خروجی به صورت زیر خواهد بود:

فایل های ضمیمه