آموزش ساخت دو بار کلیک برای دکمه بازگشت در اندروید

در این مقاله می خواهیم یک دکمه بسازیم که این دکمه با دو بار کلیک کردن دکمه ی بازگشت به صفحه ی اصلی باز می گردد و با یک بار کلیک یک پیغام به صورت تویت نمایش می دهد که دوبار باید کلیک نمایید.

آموزش ساخت دو بار کلیک برای دکمه بازگشت در اندروید

آکادمی برنامه نویسان ، برگزار کننده دوره های آموزش برنامه نویسی با استفاده از اساتید مجرب و حرفه ای در سراسر ایران .

[ جهت مشاهده دوره های درحال ثبت نام کلیک کنید ]

ارائه مدارک معتبر آموزشی و ورود به بازار کار .

کلاس به صورت زیر خواهد بود:

package com.android_examples.com.backbutton;
import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import android.util.Log;
import android.widget.Toast;

public class MainActivity extends Activity {

 int k = 0;
 @Override
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
 super.onCreate(savedInstanceState);
 setContentView(R.layout.activity_main); 
 }

 public void onBackPressed() 
 {
 Log.e("My Tags", "onBackPressed");
 k++;
 if(k == 1)
 {
 Toast.makeText(MainActivity.this, "Please press again to exit activity.", Toast.LENGTH_SHORT).show();
 }
 else
 {
 finish();
 }
 }

}

و لایه ی layout به صورت زیر خواهد بود:

 <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 android:layout_width="match_parent"
 android:layout_height="match_parent"
 android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
 android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
 android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
 android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
 tools:context="com.android_examples.com.backbutton.MainActivity" >

 

</RelativeLayout>

خروجی به صورت زیر خواهد بود:

فایل های ضمیمه