ساخت ساعت دیجیتال در اندروید

در این مقاله قصد داریم یک ساعت دیجیتال برای اندروید بسازیم شاید در بعضی از مواقع شما بخواهید ساعت گوشی خودتان را به صورت دیجیتال استفاده نمایید این سورس از ساعت دیجیتال شما می خواند.

ساخت ساعت دیجیتال در اندروید

کلاس جاوا به صورت زیر خواهد بود:

package com.digitalclock_android_examples.com;
import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;

public class MainActivity extends Activity {

 @Override
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
 super.onCreate(savedInstanceState);
 setContentView(R.layout.activity_main);
 }
}

در لایه main قطعه کد زیر را قرار دهید:

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 android:layout_width="match_parent"
 android:layout_height="match_parent"
 android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
 android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
 android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
 android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
 tools:context="com.digitalclock_android_examples.com.MainActivity" >

 <DigitalClock
 android:id="@+id/digitalclock"
 android:layout_width="wrap_content"
 android:layout_height="wrap_content"
 android:layout_centerHorizontal="true"
 android:layout_centerVertical="true"
 android:textSize="25dp" />
 
</RelativeLayout>

خروجی به صورت زیر می باشد:

فایل های ضمیمه