ساخت اسلادینگ منو در اندروید

در این مقاله قصد داریم بر روی نوار ابزار خودمان یک اسلاید شو قرار دهیم که با زدن دکمه منوی ما باز می شود و با زدن همان دکمه منوی ما بسته خواهد شد .این نمونه کد برای اپلیکیشن هایی که می خواهید دکمه ها مشخص نباشد استفاده شود.

ساخت اسلادینگ منو در اندروید

داخل پوشه ی drawble باید عکس های زیر را قرار دهید:

کد کلاس به صورت زیر است:

package com.slidingtabmenu;
import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;


public class MainActivity extends Activity {

 @Override
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
 super.onCreate(savedInstanceState);
 setContentView(R.layout.activity_main);
 }
}

در داخل کلاس main قطعه کد زیر را قرار دهید:

 <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 android:layout_width="match_parent"
 android:layout_height="match_parent"
 tools:context="com.slidingdraweropenclose_android_examples.com.MainActivity"
 android:orientation="vertical" >

 <SlidingDrawer
 android:id="@+id/drawer"
 android:layout_width="fill_parent"
 android:orientation="horizontal"
 android:handle="@+id/handle"
 android:rotation="180"
 android:content="@+id/content"
 android:layout_height="60dp"
 android:background="#016b5f"
 >
 
 
 <ImageView
 android:id="@id/handle"
 android:layout_width="wrap_content"
 android:layout_height="wrap_content"
 android:src="@drawable/round_icon"
 android:rotation="180"
 />
 
 <LinearLayout
 android:id="@id/content"
 android:layout_width="fill_parent"
 android:layout_height="fill_parent"
 android:rotation="180"
 android:orientation="horizontal"
 android:background="#016b5f">
 
 
 <Button 
 android:id="@+id/button1"
 android:layout_width="wrap_content"
 android:layout_height="wrap_content"
 android:text="ONE"
 android:textColor="#feffff"/>
 
 <Button 
 android:id="@+id/button2"
 android:layout_width="wrap_content"
 android:layout_height="wrap_content"
 android:text="TWO"
 android:textColor="#feffff"/>
 
 <Button 
 android:id="@+id/button3"
 android:layout_width="wrap_content"
 android:layout_height="wrap_content"
 android:text="THREE"
 android:textColor="#feffff"/>
 
 
 </LinearLayout>
 </SlidingDrawer>
</LinearLayout>

خروجی به صورت زیر خواهد بود:

فایل های ضمیمه