resize کردن متن با استفاده از اندروید

در این مقاله می خواهیم یک نمونه سورس قرار دهیم به این صورت که متن را ریسایز می کند و زمانی که ما گوشی را به صورت عمودی و افقی قرار بدهیم متن مورد نظر در صفحه متناسب سایز صفحه قرار میگیرد.

resize کردن متن با استفاده از اندروید

آکادمی برنامه نویسان ، برگزار کننده دوره های آموزش برنامه نویسی با استفاده از اساتید مجرب و حرفه ای در سراسر ایران .

[ جهت مشاهده دوره های درحال ثبت نام کلیک کنید ]

ارائه مدارک معتبر آموزشی و ورود به بازار کار .

در بعض از اپلیکیشن ها شاید برای شما پیش آمده باشد که بخواهید متن را داخل هر صفحه ای از گوشی متناسب با آن قرار دهید

در این سورس می خواهیم به شما آموزش دهیم که اگر متن شما به صورت عمودی یا افقی قرار گرفت به هم ریخته نشود.

ابتدا داخل gradle باید قطعه کد زیر را وارد نمایید:

‘me.grantland:autofittextview:0.2.+’

بعد از اضافه کردن به صورت زیر خواهد بود

داخل activity باید قطعه کد زیر را قرار دهید:

<me.grantland.widget.AutofitTextView
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:maxLines="5"
  android:layout_marginTop="5dp"
  android:text="This is The Android Automatic Text Fit Example. This Text Will Automatically Resize - Adjust Itself According to Given Width And Height. "
  android:textSize="30dp"
  autofit:minTextSize="5dp"
  android:gravity="center"
   />

در قسمت کد کلاس هم قطعه کد زیر را وارد نمایید:

package com.android_examples.autosizetextview_android_examplescom;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

  }
}

لایه شما کد کاملش به صورت زیر خواهد بود:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:autofit="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  autofit:context="com.android_examples.autosizetextview_android_examplescom.MainActivity"
  android:layout_margin="5dp">

    <me.grantland.widget.AutofitTextView
      android:layout_width="fill_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:maxLines="5"
      android:layout_marginTop="5dp"
      android:text="This is The Android Automatic Text Fit Example. This Text Will Automatically Resize - Adjust Itself According to Given Width And Height. "
      android:textSize="30dp"
      autofit:minTextSize="5dp"
      android:gravity="center"
       />


</RelativeLayout>

خروجی کار به صورت زیر است:

فایل های ضمیمه