افزودن هایپرلینک با استفاده از edittextnv در اندروید

در این مقاله قصد داریم با استفاده از ادیت تکست یک هایپر لینک درست نماییم یعنی زمانی که شما روی لینک مورد نظر کلیک کردید صفحه ی مورد نظر در گوشی شما باز شود با استفاده از این سورس می توانید یک هایپر لینک ایجاد نمایید.

افزودن هایپرلینک با استفاده از edittextnv در اندروید

ابتدا در کلاس باید قطعه کد زیر را قرار دهید:

 package com.textviewhyperlink_android_examples.com;

import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import android.text.Html;
import android.text.Spanned;
import android.text.method.LinkMovementMethod;
import android.widget.TextView;


public class MainActivity extends Activity {

 TextView HyperLink;
 Spanned Text;
 @Override
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
 super.onCreate(savedInstanceState);
 setContentView(R.layout.activity_main);
 
 HyperLink = (TextView)findViewById(R.id.textView1);
 
 Text = Html.fromHtml("Click on this link to visit my Website <br />" +
 "<a href='https://www.android-examples.com//'>Android-Examples.com</a>");

 HyperLink.setMovementMethod(LinkMovementMethod.getInstance());
 HyperLink.setText(Text);
 }
}

با استفاده از تگ html می توانید تگ خودتان را معرفی نمایید

از کد زیر برای xml استفاده نمایید:

 <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 android:layout_width="match_parent"
 android:layout_height="match_parent"
 android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
 android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
 android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
 android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
 tools:context="com.textviewhyperlink_android_examples.com.MainActivity" >

 <TextView
 android:id="@+id/textView1"
 android:layout_width="wrap_content"
 android:layout_height="wrap_content"
 android:layout_centerHorizontal="true"
 android:layout_centerVertical="true"
 android:text="Your Added Link Shows Here"
 android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge"
 android:gravity="center" />

</RelativeLayout>

خروجی کار به صورت زیر می باشد:

فایل های ضمیمه