کتاب حل مسائل پایتون (حل 650 برنامه- مرجع کامل)

فصل اول، مفاهیم اولیه پایتون فصل دوم، ساختارهای تکرار و تصمیم فصل سوم، تعریف متدها (توابع)، فراخوانی آن¬ها و استفاده از توابع کتاب‌خانه‌ای فصل چهارم، آرایه¬ها یک‌بعدی، دوبعدی، چندبعدی و NUMPY فصل پنجم، رشته¬ها فصل ششم، چندیابی، مجموعه¬ها، لیست¬ها و دیکشنری‌های فصل هفتم، شی¬گرایی، کلاس¬ها، وراثت، چندریختی و تعریف مجدد عملگرها فصل هشتم، مفاهیم پایه¬ای ورودی و خروجی فایل¬های متنی و باینری

کتاب حل مسائل پایتون (حل 650 برنامه- مرجع کامل)

پایتون یک زبان برنامه‌نویسی همه منظور، سطح بالا، شی‌ءگرا و مفسری است که توسط فان روسوم در سال 1991 در کشور هلند طراحی گردید. فلسفه ایجاد این زبان بر دو هدف اصلی خوانایی بالایی برنامه­ها نوشته‌شده، کوتاهی و بازدهی نسبی بالای آن است. کلمات کلیدی این زبان به‌صورت حداقلی تهیه‌شده‌اند و در مقابل کتاب‌خانه‌هایی که در اختیار کاربر است، بسیار وسیع هستند. کتاب حاضر اولین کتاب حل مسائل پایتون است که شامل 8 فصل است. فصل­های این کتاب عبارت انداز:

فصل اول، مفاهیم اولیه پایتون و دستورات ورودی و خروجی را با 80 مثال آموزش می­دهد.

فصل دوم، ساختارهای تکرار و تصمیم را با 235 مثال کاربردی آموزش می­دهد. 

فصل سوم، تعریف متدها (توابع)، فراخوانی آن­ها و استفاده از توابع کتاب‌خانه‌ای را با 107 مثال کاربردی آموزش می­دهد.

فصل چهارم، آرایه­ ها یک‌بعدی، دوبعدی، چندبعدی و NUMPY را با 81 مثال کاربردی آموزش می‌دهد.

فصل پنجم، رشته­ ها را با 52 مثال برنامه‌نویسی آموزش داده است.

فصل ششم، چندیابی، مجموعه­ ها، لیست­ها و دیکشنری‌های را با 39 مثال برنامه‌نویسی آموزش داده است.

فصل هفتم، شی­گرایی، کلاس­ها، وراثت، چندریختی و تعریف مجدد عملگرها را با 19 مثال کاربردی آموزش داده است.

فصل هشتم، مفاهیم پایه ­ای ورودی و خروجی فایل­های متنی و باینری را با 40 مثال کاربردی آموزش داده است. 

در صورت علاقمند شدن به این زبان قدرتمند میتوانید از آموزش رایگان پایتون ( Python ) در سایت تاپ لرن استفاده کنید .

فایل های ضمیمه