رمزنگاری و رمزگذاری دیتابیس

سلام تو این پست سورس یه فرم ثبت کاربر و ورود گذاشتم دیتابیس این پروژه اکسس هست که جهت امنیت اطلاعات اون اطلاعات داخل این دیتابیس با استفاده از کلید هش شده

رمزنگاری و رمزگذاری دیتابیس

برای امنیت دیتابیس نیز کانکشن استرینگ رو توی یه کلاس جداگانه قرار دادم و دیتابیس رو نیز پسورد گذاری کردم  البته میشد که کلاس AES و کانکشن استرینگ رو بصورت dll در اورد که جهت اموزش از اینکار صرفنظر کردم

اطلاعات یوزر و پسورد با استاندارد aes رمزنگاری میشه و فقط در ورود پسورد مقایسه میشه

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Security.Cryptography;

namespace Crypto_Database
{
  class CryptoClass
  {
    private static string Algor = "Fy5lfsRlh6bBXq3m";
    private static string Key = "e4aFy5lfHrsRlhw6bBmdXqd33mlCtO8E";

    public string Encrypt(string Decryptd)
    {
      byte[] byteEn = ASCIIEncoding.ASCII.GetBytes(Decryptd);
      AesCryptoServiceProvider encod = new AesCryptoServiceProvider();
      encod.BlockSize = 128;
      encod.KeySize = 256;
      encod.Key = ASCIIEncoding.ASCII.GetBytes(Key);
      encod.IV = ASCIIEncoding.ASCII.GetBytes(Algor);
      encod.Padding = PaddingMode.PKCS7;
      encod.Mode = CipherMode.CBC;

      ICryptoTransform trnas = encod.CreateEncryptor(encod.Key,encod.IV);
      byte[] enc = trnas.TransformFinalBlock(byteEn,0,byteEn.Length);
      trnas.Dispose();
      return Convert.ToBase64String(enc);
    }
  }
}

این سورس با ویژوال استودیو 2017 نوشته شده 

حفظ امنیت و اطلاعات کاربران الان که هیچ تو اینده خیلی نزدیک که همه چی بصورت سیتمی خواهد شد یکی از مهمترین مباحث فناوری خواهد بودبهتره بدونید اگه توی یه زبان برنامه نویسی استاد باشید هیچ گاه بیکار نخواهید بود حتی برای تفریح هم شده اگه علاقه داشته باشید همیشه در حال نوشتن برنامه و پیشرفت خواهید بود

در فرم لاگین لینک ثبت نام کاربر قرار داده شده

این برنامه با ado.net نوشته شده

فایل های ضمیمه