مرجع تخصصی برنامه نویسان

بزرگترین انجمن برنامه نویسان فارسی زبان

error ts1005 in elmah

شنبه, 28 بهمن 1396 18:41

error ts1005 in elmah

 با سلام

ویژوال استودیو من enterprise است.

elmah  را از طریق nuget نصب کردم.

وقتی در filter config  در پوشه appstart استثنا ها را قرار دادم و خواستم پروژه را build کنم error های متعدد ts1005 و الی آخر اتفاق می افتد.

این هم کدش

   public static void RegisterGlobalFilters(GlobalFilterCollection filters)
    {
   
      filters.Add(new ElmahHandledErrorLoggerFilter());

      filters.Add(new HandleErrorAttribute());
    }
    // مدیریت خطاهای استثنا
    public class ElmahHandledErrorLoggerFilter : IExceptionFilter
    {
      public void OnException(ExceptionContext context)
      {
        if (context.ExceptionHandled)
          ErrorSignal.FromCurrentContext().Raise(context.Exception);
        //all other exceptions will be caught by ELMAH anyway
      }

شنبه, 28 بهمن 1396 21:17

ارسال پاسخ برای این تاپیک

ارسال پاسخ مخصوص اعضا سایت می باشد ! میتوانید با حساب کاربری خود وارد سایت شده یا ثبت نام کنید