مرجع تخصصی برنامه نویسان

بزرگترین انجمن برنامه نویسان فارسی زبان

اعتبار سنجی شماره ه های جدید ایرانسل

چهارشنبه, 07 فروردین 1398 13:07

اعتبار سنجی شماره ه های جدید ایرانسل

با سلام 

عبارت ذیل برای شماره هایی که با 0905 شروع می شوند کار نمی کند و خطا می دهد :

[RegularExpression(@"09(1[0-9]|3[0-9]|2[0-9])-?[0-9]{3}-?[0-9]{4}", ErrorMessage = "شماره موبایل را به صورت صحیح وارد نمایید")]

--------------

این رو در لحظه وارد کردن خطا نمی دهد ولی وقتی فرم ثاب میت میشع خطا می ده :

[RegularExpression(@"(^09[0123]\d{8}$)", ErrorMessage = "شماره موبایل را به صورت صحیح وارد نمایید")]

لطفا راهنمایی بفرمایید 

سپاس

چهارشنبه, 07 فروردین 1398 14:27

با سلام خدمت شما

این رو امتحان کنید:

[RegularExpression("^[0][9][0-3][0-9]{8,8}$", ErrorMessage = "{0} را بدرستی وارد کنید")]

چهارشنبه, 07 فروردین 1398 14:46

نه متاسفانه خیلی عجیبه 

تصویر به پیوست 

[DisplayName("موبایل")]
        [Required(ErrorMessage = "موبایل را وارد نمایید")]
        [DataType(DataType.PhoneNumber)]
        //[RegularExpression(@"(^09[0123]\d{8}$)", ErrorMessage = "شماره موبایل را به صورت صحیح وارد نمایید")]
        [RegularExpression("^[0][9][0-3][0-9]{8,8}$", ErrorMessage = "{0} را بدرستی وارد کنید")]
        public decimal Mobile { get; set; }

چهارشنبه, 07 فروردین 1398 15:33

فکر میکنم به خاطر decimal هست از string استفاده کنید

 public string Mobile { get; set; }

چهارشنبه, 07 فروردین 1398 15:58

بله سپاسگزارم 

لطف فرمودید

ارسال پاسخ برای این تاپیک

ارسال پاسخ مخصوص اعضا سایت می باشد ! میتوانید با حساب کاربری خود وارد سایت شده یا ثبت نام کنید