مرجع تخصصی برنامه نویسان

بزرگترین انجمن برنامه نویسان فارسی زبان

بدست اوردن data-id والد تگ img

ﺳﻪ شنبه, 20 فروردین 1398 13:47

بدست اوردن data-id والد تگ img

سلام 
کد زیر را داریم 

<!DOCTYPE html>
<html lang="fa" dir="rtl">


<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Document</title>
  <link rel="stylesheet" href="bootstrap.min.css">
</head>


<body>
  <table class="table text-center">
    <thead>
      <tr>
      <td>Check</td>
      <td>Row1</td>
      <td>Row2</td>
      <td>Row3</td>
    </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <tr data-id=1>
      <td class="namecheck">1</td>
      <td><img src="Images/yes.png" class="yes"></td>
      <td><img src="Images/no.png"></td>
      <td>2</td>
      <td>3</td>
      
    </tr>
    <tr data-id=50>
      <td class="namecheck">2</td>
      <td><img src="Images/yes.png" class="yes"></td>
      <td><img src="Images/no.png"></td>
      <td>5</td>
      <td>6</td>
    </tr>
    <tr data-id=20>
      <td class="namecheck">3</td>
      <td><img src="Images/yes.png" class="yes"></td>
      <td><img src="Images/no.png"></td>
      <td>8</td>
      <td>9</td>
    </tr>
    <tr data-id=4>
      <td class="namecheck">4</td>
      <td><img src="Images/yes.png" class="yes"></td>
      <td><img src="Images/no.png"></td>
      <td>11</td>
      <td>12</td>
      
    </tr>
    </tbody>
  </table>
  <hr/>
  <input type="button" value="sddsfsdf" id="selectB">
  <script src="jquery-3.1.1.min.js"></script>
  <script src="bootstrap.min.js"></script>
  <script>

  </script>
</body>


</html>

می خواهم وقتی روی عکس مورد نظر کلیک کردم data-id تگ tr والد را بدست اورم 
کد زیر را نوشته ام ارور می دهد 

var currentTr = this.closest('tr');
			alert(currentTr.data('id'));

پنج شنبه, 22 فروردین 1398 09:38

برای بدست اوردن data-id از کد زیر استفاده کنین :

var data_id = $(currentTr).attr("data-id");

چهارشنبه, 25 اردیبهشت 1398 06:39
$('img').click(function () { var data=$(this).parent('tr').attr('data-id'); });

ارسال پاسخ برای این تاپیک

ارسال پاسخ مخصوص اعضا سایت می باشد ! میتوانید با حساب کاربری خود وارد سایت شده یا ثبت نام کنید