مرجع تخصصی برنامه نویسان

بزرگترین انجمن برنامه نویسان فارسی زبان

مشکل ویرایش اطلاعات کاربران در MVC5

یکشنبه, 12 خرداد 1398 13:05

مشکل ویرایش اطلاعات کاربران در MVC5

   با  سلام .  در  یک  فرم   ثبت نام  که  اطلاعات  را از  کاربران  می گیرد  فیلد  کد  ملی به عنوان  فیلدی که  رکورد  تکراری  رو تشخیص میدهد  در نظر  گرفتم  مشکل من  اینه که موقع ویرایش نمی تونم اطلاعات  رو  ویرایش کنم :

 کلاس  Model:

 [Key]
    [Required]
    [DisplayName("شماره")]
    public int ID { get; set; }

    //public Guid id { get; set; }

    [Required(ErrorMessage = ("فیلد الزامی"))]
    [StringLength(50, ErrorMessage = "این فیلد باید حداکثر ۵۰ کاراکتر باشد.")]
    [TypeConverter("NVarchar(121)")]
    [DisplayName("نام و نام خانوادگی")]
    public string FullName { get; set; }

    
    [RegularExpression(@"^[0-9]*$", ErrorMessage = "عدد وارد نمایید.")]
    [Remote("IsUserExists", "RegisterForms", ErrorMessage = " درخواستی با این کد ملی ثبت شده است . ")]
    // [CodeMelli("کد ملی وارد شده نامعتبراست.")]
    [StringLength(10, MinimumLength = 10, ErrorMessage = "این فیلد باید 10 عدد باشد.")]
    [Required(ErrorMessage = ("فیلد الزامی"))]
    [DisplayName(" کد ملی ")]
   
    public String Mellicode { get; set; }


    [RegularExpression(@"09(1[0-9]|3[1-9]|2[1-9])-?[0-9]{3}-?[0-9]{4}", ErrorMessage = "نامعتبر بودن موبایل")]
    [Required(ErrorMessage = ("فیلد الزامی"))]
    [DisplayName("شماره موبایل")]
    public string Mobile { get; set; }


    [RegularExpression(@"^0\d{2,3}-\d{8}$", ErrorMessage = " فرمت : شماره 8 رقمی - کد")]
    // [RegularExpression(@"^[0-9]*$", ErrorMessage = "تلفن معتبر وارد نمایید.")]
    [Required(ErrorMessage = ("فیلد الزامی"))]
    [DisplayName("شماره تلفن")]
    public string Telephone { get; set; }

   برای جلوگیری از  ثبت داده  تکراری  ،در  کنترار  action method   زیر را قرار دادم :

  public JsonResult IsUserExists(string Mellicode)
    {
      //check if any of the UserName matches the UserName specified in the Parameter using the ANY extension method. 
      return Json(!db.Registers.Any(x => x.Mellicode == Mellicode), JsonRequestBehavior.AllowGet);
    }

   من 2 تا از فیلدها میخوام  ویرایش کنم  اما موقع ویرایش اخطار :(درخواستی با این کد ملی  ثبت شده است) را میدهد .  کد ویرایش رو چطور باید  بنویسم . ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ممنون میشم کمک کنید .

یکشنبه, 12 خرداد 1398 13:24
یکشنبه, 12 خرداد 1398 14:22

ارسال پاسخ برای این تاپیک