مرجع تخصصی برنامه نویسان

بزرگترین انجمن برنامه نویسان فارسی زبان

show و hide شدن div

یکشنبه, 29 فروردین 1395 09:43

show و hide شدن div

با سلام.

می خوام با انتخاب یک radio یک div نمایش داده شود و با انتخاب یک radio دیگر یک div دیگر نمایش داده شود.

کد زیر را نوشتم:

 $(document).ready(function () {

    $("input[name$='toggler']").click(function () {

      var radio_value = $(this).val();

      if (radio_value == '1') {
        $("#Student").show("slow");
        $("#Teacher").hide();
      }
      else if (radio_value == '2') {
        $("#Teacher").show("slow");
        $("#Student").hide();
      }
    });

    
  });

این کد درست عمل می کنه اما مشکلم این است که هر وقت روی هر کدام کلیک شود صفحه به اول اسکرول می شود. اگر در وسط صفحه باشیم و یک radio را یزنیم صفحه با بالا اسکرول می شود.

لطفاً راهنمایی کنید

با تشکر

یکشنبه, 29 فروردین 1395 10:14

کد HTML را نیز قرار دهید

یکشنبه, 29 فروردین 1395 10:39
<div style="direction:rtl;margin-right:20px;" id="Teacher">
  <form action="/Register/RegisterTeacher/" method="post" enctype="multipart/form-data">

    @using CaptchaMvc.HtmlHelpers
    <div>
      @{
        var caap = Html.MathCaptcha("تغییر کد", "کد امنیتی را وارد کنید");
      }
    </div>
    @Html.ValidationMessage(cap.BuildInfo.InputElementId)
    <br /><br />
    <div class="form-group">

      <label for="exampleInputEmail1" style="font-size:20px;">نام</label>

      @Html.TextBoxFor(x => x.name, new { @class = "form-control", style = "text-align:right;width:400px;height:40px;float:right;" })
      @Html.ValidationMessageFor(x => x.name, string.Empty, new { style = "margin-right:20px;float:right;font-weight:bold;" })
    </div>
    <br /><br /><br />
    <div class="form-group">
      <label for="exampleInputEmail1" style="font-size:20px;">نام خانوادگی</label>

      @Html.TextBoxFor(x => x.Family, new { @class = "form-control", style = "text-align:right;width:400px;height:40px;float:right;" })
      @Html.ValidationMessageFor(x => x.Family, string.Empty, new { style = "margin-right:20px;float:right;font-weight:bold;" })
    </div>
    <br /><br /><br />

    <div class="form-group">
      <label for="exampleInputEmail1" style="font-size:20px;">شماره شناسنامه </label>

      @Html.TextBoxFor(x => x.ShSh, new { @class = "form-control", style = "text-align:right;width:400px;height:40px;float:right;" })
      @Html.ValidationMessageFor(x => x.ShSh, string.Empty, new { style = "margin-right:20px;float:right;font-weight:bold;" })
    </div>
    <br /><br /><br />

    <div class="form-group">
      <label for="exampleInputEmail1" style="font-size:20px;">شماره ملی </label>

      @Html.TextBoxFor(x => x.MelliCode, new { @class = "form-control", style = "text-align:right;width:400px;height:40px;float:right;" })
      @Html.ValidationMessageFor(x => x.MelliCode, string.Empty, new { style = "margin-right:20px;float:right;font-weight:bold;" })
    </div>
    <br /><br /><br />    <div class="form-group">
      <label for="exampleInputEmail1" style="font-size:20px;">تلفن </label>

      @Html.TextBoxFor(x => x.Tell, new { @class = "form-control", style = "text-align:right;width:400px;height:40px;float:right;" })
      @Html.ValidationMessageFor(x => x.Tell, string.Empty, new { style = "margin-right:20px;float:right;font-weight:bold;" })


    </div>
    <br /><br /><br />

    <div class="form-group">
      <label for="exampleInputEmail1" style="font-size:20px;">شماره پرسنلی </label>

      @Html.TextBoxFor(x=>x.ShPersoneli, new { @class = "form-control", style = "text-align:right;width:400px;height:40px;float:right;" })
      @Html.ValidationMessageFor(x => x.ShPersoneli, string.Empty, new { style = "margin-right:20px;float:right;font-weight:bold;" })


    </div>
    <br /><br /><br />

    <div class="form-group">
      <label for="exampleInputEmail1" style="font-size:20px;">پست الکترونیک </label>

      @Html.TextBoxFor(x => x.Email, new { @class = "form-control", style = "text-align:right;width:400px;height:40px;float:right;" })
      @Html.ValidationMessageFor(x => x.Email, string.Empty, new { style = "margin-right:20px;float:right;font-weight:bold;" })


    </div>


    <br /><br /><br />

    <div class="form-group">
      <label for="exampleInputEmail1" style="font-size:20px;">تحصیلات  </label>
      @Html.DropDownList("TahsilatID", (SelectList)TempData["Tahsilat"], "انتخاب", new { style = "width:400px;direction:rtl;height:40px;font-size:20px;float:right;" })


      @*@Html.TextBoxFor(x => x.Email, new { @class = "form-control", style = "text-align:right;width:400px;height:40px;" })
        @Html.ValidationMessageFor(x => x.Email, string.Empty, new { style = "margin-right:20px;float:right;" })*@


    </div>
    <br /><br /><br />

    <div class="form-group">
      <label for="exampleInputEmail1" style="font-size:20px;">نوع معلم  </label>
      @Html.DropDownList("TeacherTypeID", (SelectList)TempData["TeacherType"], "انتخاب", new { style = "width:400px;direction:rtl;height:40px;font-size:20px;float:right;" })


      @*@Html.TextBoxFor(x => x.Email, new { @class = "form-control", style = "text-align:right;width:400px;height:40px;" })
      @Html.ValidationMessageFor(x => x.Email, string.Empty, new { style = "margin-right:20px;float:right;" })*@


    </div>
    <br /><br /><br />

    <div class="form-group">
      <label for="exampleInputEmail1" style="font-size:20px;">عکس </label>

      <input name="file1" value="" type="file" id="pimagefile" style="height:40px;font-size:20px;">

    </div>
    <br /><br /><br />

    <div class="form-group" style="height:270px;">
      <label for="exampleInputEmail1" style="font-size:20px;">آدرس  </label>

      @Html.TextAreaFor(x => x.Adress, new { @class = "form-control", style = "text-align:right;width:600px;height:240px;resize:none;float:right;" })
      @Html.ValidationMessageFor(x => x.Email, string.Empty, new { style = "margin-right:20px;float:right;font-weight:bold;" })


    </div>

    <br /><br />
    <div dir="rtl">

      @caap

    </div>
    <br /><br />

    <!-- Provides extra visual weight and identifies the primary action in a set of buttons -->
    <button type="submit" class="btn btn-primary" style="width:100px;height:40px;">ثبت نام</button>
  </form>

</div>

 

یکشنبه, 29 فروردین 1395 10:50

یک مشکل دیگه که برام پیش اومده اینه که DataAnnonation برای فیلد Name فقط روی Div با نام student اعمال می شود.

می خوام اگر Div با نام Student فعال بود و روی دکمه قبت نام کلیک شد Dataanonation برای تمام عناصر درون student عمل کند

و اگر div با نام teacher فعال بود و روی دکمه ثبت نام مربوط به آن کلیک شد Dataanonation  روی  عناصر teacher عمل کند.

با تشکر

ارسال پاسخ برای این تاپیک

ارسال پاسخ مخصوص اعضا سایت می باشد ! میتوانید با حساب کاربری خود وارد سایت شده یا ثبت نام کنید