مرجع تخصصی برنامه نویسان

بزرگترین انجمن برنامه نویسان فارسی زبان

اعتبار سنحی نشدن

یکشنبه, 29 فروردین 1395 11:57

اعتبار سنحی نشدن

با سلام.

یک div دارم که از دیتابیش پر می شه و dataanonnation براش تعریف نکردم. این div در ابتدا hide است.اگر مقدار خاصی در یک div دیگر انتخاب شد این div فعال می شود.

اگر انتخاب نشد این div مخفی است اما هنگام زدن دکمه ثبت validation برای آن فعال می شود و اجازه ثبت نمی دهد.

فکر می کنم validation بر روی dropdown بطور خودکار فعال می باشد.

لطفاً راهنمایی کنید.

 

یکشنبه, 29 فروردین 1395 12:02

خیر نمیتونی خودکار فعال باشه

باید مدل هاتون رو بررسی کنید

یکشنبه, 29 فروردین 1395 12:06

این ViewModel هست:

 /////////////////////// User(Student) ///////////////////////
    public int UserID { get; set; }
    [Required(ErrorMessage = "*")]
    public string name { get; set; }
    [Required(ErrorMessage = "*")]
    public string Family { get; set; }
    [Required(ErrorMessage = "*")]
    public string ShSh { get; set; }
    [Required(ErrorMessage = "*")]
    public string MelliCode { get; set; }
    public byte[] Pic { get; set; }

    [RegularExpression(@"[1-9]\d{7}", ErrorMessage = "تلفن 8 رقم می باشد")]
    [Required(ErrorMessage = "*")]
    public string Tell { get; set; }

    [Required(ErrorMessage = "*")]
    public string Adress { get; set; }

    [EmailAddress(ErrorMessage = "فرمت ایمیل صحیح نیست")]
    [Required(ErrorMessage = "*")]
    public string Email { get; set; }

    public Nullable<byte> RoleID { get; set; }
    /////////////////////// Teacher ///////////////////////
    public int UserIDForTecher { get; set; }
    [Required(ErrorMessage = "*")]
    public Nullable<int> ShPersoneli { get; set; }
    public Nullable<byte> TahsilatID { get; set; }
    public Nullable<byte> TeacherTypeID { get; set; }
    /////////////////////// Payeh///////////////////////
    public int StudentID_UserID_ { get; set; }
    public byte PayehID { get; set; }
    public Nullable<bool> Active { get; set; }

اینم مدلی هست که مقادیر اون div که مخفی و یا نمایان می شود می باشئ:

public byte PayehID { get; set; }
    public string PayehName { get; set; }

 

یکشنبه, 29 فروردین 1395 12:07

متن Validator را قرار دهید

یکشنبه, 29 فروردین 1395 12:18

در نوع معلم اگر معلم هر پایه انتخاب شود باید مقطع تحصیلی انتخاب شود.

حال اگر در نوع معلم چیزی غیر از معلم هر پایه انتخاب شود div پایینی hide می شود و هنگام ثبت اگر div پایینی غیر فعال باشد به صورت قرمز رنگ می شود

یکشنبه, 29 فروردین 1395 12:38

اینجوری نمیشه خطا را تشخیص داد

باید پروژه بررسی بشه و علت خطا مشخص بشه

میتونید Trace کنید ببینید در کدام مرحله مشکل وجود دارد

یکشنبه, 29 فروردین 1395 13:58
public byte PayehID { get; set; }

کد بالا را بصورت زیر تغییر دادم درست شد

public byte? PayehID { get; set; }

 

ارسال پاسخ برای این تاپیک

ارسال پاسخ مخصوص اعضا سایت می باشد ! میتوانید با حساب کاربری خود وارد سایت شده یا ثبت نام کنید