• 100 ثبت تشکر
  • 0 دریافت تشکر
  • 0 مقالات ارسالی

برنامه نویس جاوا و توسعه دهنده سرویس بیلینگ شرکت ملی گاز در سال 95 تا اکنون

برنامه نویس جاوا و توسعه در سیمای آفتاب وابسته به بانک خاور میانه در سال های92 تا 95

جهت ارسال پیام به 'EngAmir' باید هویت شما شناسایی شده باشد ، میتوانید از طریق گزینه ورود به سایت وارد سایت شوید.