• 66 ثبت تشکر
  • 399 دریافت تشکر
  • 7 مقالات ارسالی

پسركي كه كارش برنامه نويسي است اما علاقه اش ادبيات.........

Telegram.me/nugetc

جهت ارسال پیام به 'AmirGhasemi' باید هویت شما شناسایی شده باشد ، میتوانید از طریق گزینه ورود به سایت وارد سایت شوید.