• 18 ثبت تشکر
  • 22 دریافت تشکر
  • 7 مقالات ارسالی

alireza mohammadi
junior Front End Developer
Loves coding </>
Skills :
Html
Css
JavaScript
jQuery
Sass
Bootstrap
PureCss
--------------------------------
MyCodePen : codepen.io/alireza82
MyGitHub : github.com/wwwAlireza

جهت ارسال پیام به 'alireza m' باید هویت شما شناسایی شده باشد ، میتوانید از طریق گزینه ورود به سایت وارد سایت شوید.