• 4 ثبت تشکر
  • 0 دریافت تشکر
  • 0 مقالات ارسالی

من برنامه نویسی با ویژوال استودیو رو کار می کنم:
https://www.aparat.com/vbloverprogrammer

کانال: https://virasty.com/vbloverprogrammer

جهت ارسال پیام به 'رستم فیروززاده' باید هویت شما شناسایی شده باشد ، میتوانید از طریق گزینه ورود به سایت وارد سایت شوید.