کنترل های validation

شنبه 12 مرداد 1392

کنترل های validation <br/> از این کنترل ها برای پر کردن فرم استفاده میشود.همانطور که دیده اید در هر فرم،پر کردن برخی فیلد ها اجباریست.ونیز برخی فیلدها مانند ایمیل ،تاریخ و وب سایت دارای قالب های متنوعی هستند.ما از کنترل های validation برای ساخت چنین فرم هایی استفاده میکنیم.

 

از این کنترل ها برای پر کردن فرم استفاده میشود.همانطور که دیده اید در هر فرم،پر کردن برخی فیلد ها اجباریست.ونیز برخی فیلدها مانند ایمیل ،تاریخ و وب سایت دارای قالب های متنوعی هستند.ما از کنترل های validation برای ساخت چنین فرم هایی استفاده میکنیم.

قبل از فراگیری این قسمت ،لطفاً یک جدول3*8 بسازید و خانه های ان را به شکل زیر پر کرده و در سطر آخر یک دکمه اضاف کنید.در تمام خانه های ستون دوم  یک Textbox اضاف کنید.

 

 

 

 

Username:

 

 

Password:

 

 

Repassword:

 

 

Birthday:

 

 

Email:

 

 

Website:

 

 

Age:

 

 

 


کنترل RequiredFieldValidator:

مورد استفاده:فیلدهایی که پر کردن آنها اجباریست.

نحوه استفاده:این کنترل را (از تب  validation در Toolbox) در ستون سوم فیلد  Username درگ میکنیم.سپس در پنجره Properties در کادر مقابل Error message متن مورد نظرمان(متنی که میخواهیم اگر کاربر این فیلد را پر نکرد به او نمایش داده شود)را وارد میکنیم.مثل:فیلد نام باید پر شود!!!

ودر کادر مقابل Control to Validate نام تکست باکس مربوط به نام را انتخاب میکنیم.

*.اینکار را برای تمام فیلدهایی که میخواهیم کاربر حتماً آنها را پر کند(مثلاً: Username، Password، Repassword) انجام میدهیم.

کنترل RangeValidator:

مورد استفاده:فیلدهایی که مقدار درون آنها دارای یک محدوده خاصی است.

نحوه استفاده:این کنترل را (از تب  validation در Toolbox) در ستون سوم فیلد  Age درگ میکنیم.سپس در پنجره Properties در کادر مقابل Error message متن مورد نظرمان(متنی که میخواهیم اگر کاربر مقداراین فیلد را متناسب با نیاز پر نکرد به او نمایش داده شود)را وارد میکنیم.مثل:سن وارد شده باید بین 20 تا 40 سال باشد!!!

در کادر مقابل Control to Validate نام تکست باکس مربوط به سن را انتخاب میکنیم.

در مقابل خصوصیت Maximum Value باید حداکثر مقدار(در این مثال 40)ودر کادر مقابل   Minimum Value باید حداقل مقدار مورد نظر(در این مثال 20) را وارد کرد.

*. اینکار را برای تمام فیلدهایی که میخواهیم یک رنج(محدوده عددی)داشته باشند قرار میدهیم(مثلاً:Age) .

کنترل  RegularExpressionValidator:

مورد استفاده:فیلدهایی که دارای قالب مشخصی هستند.

نحوه استفاده:این کنترل را (از تب  validation در Toolbox) در ستون سوم فیلد  درگ میکنیم.سپس در پنجره Properties در کادر مقابل Error message متن مورد نظرمان(متنی که میخواهیم اگر کاربر این فیلد را بدرستی پر نکرد به او نمایش داده شود)را وارد میکنیم.مثل:قالب ایمیل بدرستی وارد شود!!!

در کادر مقابل Control to Validate نام تکست باکس مربوط به آن را انتخاب میکنیم.

در کادر مقابل Validate Expression  روی ... کلیک کرده و در پنجره باز شده قالب مورد نظرتان را انتخاب کنید.

برای ایمیل :Internet email address و برای وبسایت:Internet  URl  را انتخاب میکنیم ولی برای تاریخ چون قالب از پیش تعریف شده ای وجود ندارد روی گزینه Custom کلیک کرده و پایین کادر پنجره این عبارت را مینویسیم:

\d\d/\d\d/\d\d\d\d

*.اینکار را برای تمام فیلدهایی که میخواهیم قالب منظمی داشته باشد(مثلاً: Website ، Email ، Birthday) انجام میدهیم.

کنترل  CompareValidator:

مورد استفاده:فیلدهایی که میخواهیم آنها را باهم مقایسه کنیم (فیلدهایی که باید با هم مساوی باشند).

نحوه استفاده:این کنترل را (از تب  validation در Toolbox) در ستون سوم فیلد  Password درگ میکنیم.سپس در پنجره Properties در کادر مقابل Error message متن مورد نظرمان(متنی که میخواهیم اگر کاربر این دو فیلد را مانند هم پر نکرد به او نمایش داده شود)را وارد میکنیم.مثل: رمز و تکرار آن با هم مساوی نیست!!!

در کادر مقابل Control to Validate نام تکست باکس مربوط به Password را انتخاب میکنیم.

در کادر مقابل Control to Compare نام تکست باکس مربوط به RePassword را انتخاب میکنیم.

کنترل  ValidationSummary:

مورد استفاده:زمانی که میخواهیم متن Error در کنار فیلد مورد نظر نمایش داده نشود بلکه در کنار فیلد یک ستاره قرار دهد و متن Error در مکان دیگری مثلاً پایین صفحه به نمایش در آید.

نحوه استفاده:این کنترل را (از تب  validation در Toolbox) در پایین صفحه(بعد از جدول) درگ میکنیم.سپس در پنجره Properties در کادر مقابل Text علامت مورد نظرمان مثلاً * را مینویسیم .

*.اینکار را برای تمام فیلدها انجام میدهیم.

نکته:برای هر تکست باکس میتوان چند کنترل Validator قرار داد.مثلاً برای  Password از دو کنترل CompareValidator و RequiredFieldValidator استفاده میکنیم و همه را در همان خانه ستون سوم قرار میدهیم.

MohammadJavad

نویسنده 86 مقاله در برنامه نویسان

کاربرانی که از نویسنده این مقاله تشکر کرده اند

در صورتی که در رابطه با این مقاله سوالی دارید، در تاپیک های انجمن مطرح کنید