چگونه تشخیص دهیم یک سایت با Asp.Net Mvc نوشته شده ؟

چگونه تشخیص دهیم یک سایت با Asp.Net Mvc نوشته شده ؟ <br/> ابتدا افزونه Server Spy را نصب کنید . این افزونه می تواند وب سروری که مورد استفاده است را تشخیص دهد .اگر IIS بود یعنی سایت از یکی از مشتقات ASP و یا ASP.Net

چگونه تشخیص دهیم یک سایت با Asp.Net Mvc نوشته شده ؟

آکادمی برنامه نویسان ، برگزار کننده دوره های آموزش برنامه نویسی با استفاده از اساتید مجرب و حرفه ای در سراسر ایران .

[ جهت مشاهده دوره های درحال ثبت نام کلیک کنید ]

ارائه مدارک معتبر آموزشی و ورود به بازار کار .

ابتدا افزونه Server Spy را نصب کنید . این افزونه می تواند وب سروری که مورد استفاده است را تشخیص دهد .اگر IIS بود یعنی سایت از یکی از مشتقات ASP و یا ASP.Net

استفاده می کند .اگر پسوند صفحات به asp.  ختم شده بود Asp کلاسیک دهه نود است . در غیر اینصورت یا Asp.Net Web Form و یا Asp.Net Mvc است .در این حالت به سورس یکی از صفحات مراجعه کرده اگر خبری از View State نبود یعنی Asp.Net Mvc است .

البته این روش در ۹۰ درصد موارد جواب خواهد داد ..می شود هدر ارسالی وب سرور کلا تغییر داد . یعنی ضررورتی ندارد سایت استفاده کننده از IIS حتما اعلام کند که از این وب سرور استفاده می کند .و یا در Asp.Net Web Form می شود با ترفند هایی View Sate را حذف کرد . ولی این روش ها همه گیر نیست و روش های شناسایی مطرح شده روی اکثر سایت ها جواب خواهد دادد.