ProgressBar در BackgroundWorker

ProgressBar در BackgroundWorker <br/> امروز نمونه ای از Background Worker رو براتون درست کردم <br/> برنامه چند نخی .

ProgressBar در BackgroundWorker

سلام دوستان

امروز نمونه ای از Background Worker رو براتون درست کردم

همانطور که میدانید در این کنترل نمیشه مقداری رو به لیست یا کنترل وصل کرد

ولی در این نمونه روش اینکار توضیح داده شده است

در این نمونه با استفاده از یک حلقه تعداد 20 عدد را به ListBox اضافه میکنیم به طوری که بعد از اتمام کار و پر شدن ProgressBar یک پیغام جهت اتمام عملیات نمایش داده میشود

 

نمونه ضمیمه است

امیدوارم همیشه موفق باشید

 

فایل های ضمیمه