ذخیره PDF در بانک و نمایش از بانک اطلاعاتی ASP.Net

در این مقاله قصد داریم File های PDF را در بانک اطلاعاتی ذخیره و PDF های ذخیره شده را از بانک اطلاعاتی نمایش دهیم

ذخیره PDF در بانک و نمایش از بانک اطلاعاتی ASP.Net

با سلام

در این مقاله قصد داریم File های PDF را در بانک اطلاعاتی ذخیره و PDF های ذخیره شده را از بانک اطلاعاتی نمایش دهیم

 

ابتدا بانک اطلاعاتی با نام SaveFiles_DB بسازید

اسکریپت زیر را روی آن اجرا کنید

در صفحه Default یک FileUpload قرار میدیم

و یک Literal جهت نمایش فایل

فضاهای نام زیر را در کد اضافه میکنیم

کد های زیر عملیات آپلود و ذخیره فایل را در بانک انجام میده

کد های زیر اطلاعات را از بانک خوانده و در گرید نمایش میدهد

کد های زیر فایل را نمایش میدهد کلید View

FileCS یک Handler می باشد که فایل مورد نظر را از بانک استخراج میشه

 

نمونه ضمیمه کردم

موفق و پیروز باشید

 

فایل های ضمیمه