سورس كلاس كامل و جامع در مورد كار با فايل‌ها

همواره استفاده از فايل‌ها در برنامه‌هاي سي‌شارپ اهميت فوق‌العاده‌اي داشته است. در اين مقاله قصد داريم يك كلاس را به به شما معرفي كنيم تا با ساخت شي از آن در هر جايي از برنامه بتوانيد در فايل‌ها بنويسيد يا از فايل موجود بخوانيد

سورس كلاس كامل و جامع در مورد كار با فايل‌ها

همواره استفاده از فايل‌ها در برنامه‌هاي سي‌شارپ اهميت فوق‌العاده‌اي داشته است.
در اين مقاله قصد داريم يك كلاس را به به شما معرفي كنيم تا با ساخت شي از آن در هر جايي از برنامه بتوانيد در فايل‌ها بنويسيد يا از فايل موجود بخوانيد.

كافي است كلاس زير را دانلود كرده و در پروژه خود اضافه نماييد.

سپس با ساخت يك شي از اين كلاس، با توجه به راهنماي كامل موجود در خود كلاس، نسبت به نوشتن يا خواندن فايل اقدام نماييد.

 

++واگويه هاي ادبي مرا هم مي‌توانيد از اينجا بخوانيد......

 

 

فایل های ضمیمه