نمونه سورس کار با ListBox در سی شارپ

بعد از مقاله ای که جناب جعفری درباره کار با ListBox و افزودن متن منتشر کردن تصمیم گرفتم که آن را کامل تر و امکانات بیشتری برای شما قرار بدم و توضیح بدم در ListBox ها علاوه بر اضافه کردن میتوان حذف و اینکه import کرد و فایل متنی نیز خروجی گرفت ،برای توضیحات بیشتر و مشاهده نمونه سورس ها در ادامه همراه باشید.

نمونه سورس کار با ListBox در سی شارپ

برای شروع کار فرمی همانند فرم فوق طراحی کنید تا بتونیم آموزش را شروع کنیم.

نکته : دقت داشته باشید در پایان فایل نمونه سورس داده نمیشه سعی کنید آموزش را کامل مرحله به مرحله پیش ببرید.

1-اضافه کردن متن به listbox:

برای اضافه کردن متن به لیست باکس کد زیر را در Button اضافه کردن بنویسید:

	ListBox1.Items.Add(TextBox1.Text);

2-حذف اطلاعات

برای حذف اطلاعات از لیست باکس سورس به این صورت عمل میکند که Item انتخاب شده از طرف شما را حذف میکند پس باید یک رکورد را انتخاب کنید.

کد زیر را در Button حذف بنویسید.

	ListBox1.Items.RemoveAt(ListBox1.SelectedIndex);

3-فراخوانی اطلاعات:

فراخوانی اطلاعات توسط یک فایل Txt صورت میگیرد که باید آن را به لیست باکس اضافه کنید.

کد زیر را در button فراخوانی اطلاعات بنویسید.

 using (OpenFileDialog fo = new OpenFileDialog())
      {
        fo.Filter = "Text Files | *.txt";
        fo.FilterIndex = 1;
        fo.RestoreDirectory = true;
        fo.ShowDialog();
        if (fo.FileName != null && fo.CheckFileExists)
        {
          using (System.IO.StreamReader sr = new System.IO.StreamReader(fo.FileName))
          {
            
            {
              listBox1.Items.Add(sr.ReadLine()); 
            }
          }

        }
      }

4-خروجی گرفتن

مرحله بعدی که داریم خروجی گرفتن از اطلاعت است یعنی اطلاعت اضافه شده و یا فراخوانی شده را نیز میتوان توسط یک فایل txt مجدد ذخیره کرد برای این کار کد زیر را در Button خروجی گرفتن بنویسید.

using (SaveFileDialog fs = new SaveFileDialog())
      {
        fs.RestoreDirectory = true; //Set properties for savefiledialog, fs.
        fs.ShowDialog();
        if (fs.FileName != null && fs.CheckFileExists && fs.CheckPathExists)
        {
          using (System.IO.StreamWriter sw = new System.IO.StreamWriter(fs.FileName)) //Create new streamwriter to selected file
          {
            foreach (string item in listBox1.Items) //Iterate through listbox1.items
            {
              sw.WriteLine(item); //Write line
            }
          }

        }
      }