ساخت login به صورت Popup توسط ajax

در این مقاله به ساخت login به صورت پنجره Popup توسط jquery و ajax خواهیم پرداخت

ساخت login به صورت Popup توسط ajax

آکادمی برنامه نویسان ، برگزار کننده دوره های آموزش برنامه نویسی با استفاده از اساتید مجرب و حرفه ای در سراسر ایران .

[ جهت مشاهده دوره های درحال ثبت نام کلیک کنید ]

ارائه مدارک معتبر آموزشی و ورود به بازار کار .

از ajax برای فرستادن اطلاعات به سمت سرور بدون اینکه صفحه مجددا براگزاری یا پست بک شود استفاده میشود.

ابتدا به صفحه aspx خود رفرنس های زیر را اضافه کنید:

<script src="jquery-1.6.4.js" type="text/javascript"></script>
<script src="jquery-1.8.0.min.js" type="text/javascript"></script>

در اینجا از دو تابع استفاده میشود یکی برای حالت get و دیگری برای حالت post :

$.ajax({

type: "post",
data: "{'id': '" + job_id + "'}",
url: "user-notification-message.aspx/deletejob",
contentType: "application/json; charset=utf-8",
dataType: 'json',
success: function (revert) {
if (revert.d == 'Onsuccess') {
test();
return false;
}
else {
alert("☻");
return false;
}

}

ودر صفحه aspx.cs کد زیر را بنویسید:

url: "test.aspx/login_user", //client side url.
[System.Web.Services.WebMethod]
public static string login_user(string _username, string _userpassword)
{
   Page tt = new Page();
   tt.Session["loging"] = _username;
   //stuff your code here
   return "OnSuccess";
}

url: "test.aspx/forgotpass", clint side Url…
[System.Web.Services.WebMethod]
public static string forgotpass(string _emailid)
{
   //stuff your code here
   return "Have a nice day";
}

حالا برنامه رو اجرا کنید:

فایل های ضمیمه